Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: Hiệu quả sau 7 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(23/08/2017)

CTTĐT – Sau 7 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện Văn Yên đạt 58,6%, lao động qua đào tạo nghề đạt 42,5%. Chất lượng lao động khu vực nông thôn tăng lên đã góp phần giải quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Kiện toàn Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020”

(14/08/2017)

CTTĐT - Kiện toàn Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020” (sau đây viết tắt là Tổ thông tin) gồm 14 thành viên. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ trưởng.

Yên Bái quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề

(10/07/2017)

CTTĐT - Trong 7 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”,Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 87.245 người, trong đó có 68.923 lao động nông thôn. Riêng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, toàn tỉnh đã mở 1.332 lớp, với số lao động nông thôn được đào tạo nghề là 37.923 người; mở 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.889 cán bộ, công chức xã.

Liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề

(10/07/2017)

CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo nghề phi nông nghiệp ở Yên Bái

(22/06/2017)

CTTĐT – Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho khoảng 60.000 lao động và trong năm 2016 vừa qua, Yên Bái đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 17.700 lao động.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

(21/06/2017)

CTTĐT - Ngày 10/3/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo gắn với nhu cầu thực tế

(19/06/2017)

CTTĐT - Trong những năm qua Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (DN&GDTX) thành phố Yên Bái luôn nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng theo yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp người dân tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh tế hộ và có kỹ năng về nghề để đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp…

Yên Bái: Đẩy mạnh giải pháp đào tạo nghề

(30/05/2017)

Để đạt mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc thì đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cung cấp cho các tỉnh trong khu vực là 1 trong 3 khâu đột phá của Yên Bái.

Hỗ trợ lao động nghèo kinh phí học tiếng Hàn

(11/04/2017)

Lao động thuộc các huyện nghèo có nhu cầu thi tiếng Hàn để đi Hàn Quốc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ mức cao nhất là 4,5 triệu đồng/người/khóa học đào tạo tiếng Hàn cơ bản….

Việt Nam cử 13 thí sinh dự Kỳ thi tay nghề thế giới

(11/04/2017)

Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 dự kiến sẽ thu hút 61 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 1.298 thí sinh, dự thi 52 nghề. Đoàn Việt Nam sẽ gồm 13 thí sinh, dự thi 12 nghề.