Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khẩn trương rà soát, đánh giá lại mạng lưới cơ sở dạy nghề

(21/12/2016)

Các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện rà soát, đánh giá lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý (không bao gồm các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm).

Ưu tiên lao động chính sách đi tu nghiệp tại Nhật Bản

(01/12/2016)

Đây là thông tin chính thức được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TBXH) xác nhận và thông báo tuyển chọn.

Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động

(01/12/2016)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Văn Chấn: Giải quyết việc làm cho trên 3.580 lao động

(25/11/2016)

Trong 10 tháng của năm 2016 huyện Văn Chấn đã giải quyết việc làm cho trên 3580 người đạt trên 94%, trong đó xuất khẩu khẩu lao động là 145 người đạt gần 97% kế hoạch.

Trạm Tấu: Giúp lao động nông thôn có kiến thức nghề

(15/11/2016)

Năm 2015, Trạm Tấu đã mở 22 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 (đào tạo nghề cho lao động nông thôn) cho 660 người, đạt 147% so với nghị quyết HĐND huyện.

Các cơ sở đào tạo nghề ở Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(15/11/2016)

Đến nay, toàn tỉnh có 24 cơ sở đào tạo nghề, trong đó, có 2 trường cao đẳng nghề, 2 trường trung cấp nghề, 9 trung tâm dạy nghề và 11 cơ sở khác tham gia hoạt động dạy nghề.

Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên thành phố Yên Bái: Đào tạo gắn với nhu cầu

(12/11/2016)

Nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng theo yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp người dân tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh tế hộ và có kỹ năng về nghề để đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp… đang được Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (DN&GDTX) thành phố Yên Bái triển khai ở tất cả các xã, phường.

Các cơ sở đào tạo nghề ở Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(12/11/2016)

Đến nay, toàn tỉnh có 24 cơ sở đào tạo nghề, trong đó, có 2 trường cao đẳng nghề, 2 trường trung cấp nghề, 9 trung tâm dạy nghề và 11 cơ sở khác tham gia hoạt động dạy nghề.

Văn Yên: 17 lớp đào tạo nghề và tập huấn nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới

(12/11/2016)

Văn Yên nâng cao năng lực trong xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm mới cho gần 2.500 lao động.

Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân

(12/11/2016)

Sáng 13/7, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.