Văn Yên phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn năm 2018

12/01/2018 15:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT- Sáng 12/1/2018, huyện Văn Yên tổ chức Lễ phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn năm 2018 tại thôn 1, xã Lâm Giang.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia làm đường GTNT với người dân thôn 1, xã Lâm Giang.

Năm 2017, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa được 42 km đường giao thông nông thôn với giá trị đầu tư trên 43 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 25 tỷ đồng. Trong năm 2018, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn cho 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới với khối lượng khoảng 29 km; Đường trục thôn cấp C miền núi được kiên cố hóa khảng 50%, khối lượng thực hiện khoảng 54km; 50km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tiêu chuẩn cấp C miền núi.

Từ năm 2018, huyện đề ra mục tiêu làm mới một số km đường loại đặc thù, có bề rộng đường 1m, kết cấu mặt đường bê tông mác 250, dày 12cm, phục vụ cho bà con nhân dân đi lại dễ dàng. Ngân sách huyện sẽ đảm bảo đầu tư 100% kinh phí cho việc làm mới các tuyến đường này, người nhân đóng góp ngày công để làm mặt đường, khơi thông cống rãnh và đắp lề đường. Các tuyến đường còn lại ngân sách huyện sẽ hỗ trợ vật liệu chính như: xi măng, cát, sỏi, đá... đến chân công trình.

Tại Lễ phát động, đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra huyện Văn Yên kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang đóng chân trên địa bàn từng xã cùng với nhân dân đóng góp ngày công, vật chất, tu sửa, nâng cấp, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn. Huyện Văn Yên sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân đóng góp ngày công và vật chất, xây dựng giao thông nông thôn; Nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, khắc phục, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông tại địa phương...

Ngay sau khi phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên cùng nhân dân đã tham gia đổ bê tông tuyến đường thôn 1, xã Lâm Giang

Thanh Thủy