Trấn Yên nâng cao giá trị kinh tế rừng

15/03/2018 15:25:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, cơ cấu rừng trồng của Trấn Yên có sự chuyển dịch đúng hướng, huyện đã hình thành được vùng trồng tập trung về cây Quế, tre Bát Độ, trồng rừng gỗ lớn và trồng cây nguyên liệu giấy. Ngoài việc phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường, thì kinh tế rừng đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời tạo vùng nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến ngày một phát triển, điều này khẳng định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã và đang đi đúng hướng.

Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên tập trung trồng tre Bát Độ.

  Là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, những năm qua xã Lương Thịnh xác định phát triển rừng gắn với công nghiệp chế biến là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của xã. Vì vậy, hàng năm, người dân tiến hành trồng rừng thay thế đều vượt kế hoạch đề ra, giá trị thu từ rừng đạt trên 10 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh khẳng định: “Từ rừng đã góp phần cung cấp nguyên liệu chế biến cho hàng chục cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong và ngoài xã, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần giúp địa phương giảm nghèo bền vững. Năm 2018, Lương Thịnh phấn đấu trồng 250 ha rừng các loại, trong đó xã vận động người dân trồng 100 ha quế, 100 ha tre Bát Độ”.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây cơ cấu rừng của Tân Đồng có sự chuyển dịch tích cực. Trong tổng số 2.178 ha đất lâm nghịêp, thì có tới 1.800 ha quế chiếm 82,6% diện tích rừng trồng, diện tích còn lại là cây tre Bát Độ và các loại cây nguyên liệu giấy, giá trị thu từ rừng năm 2017 của xã đạt 47,5 tỷ đồng. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng thay thế 70 ha rừng năm 2018, theo bà Trần Thị Kiều Nhung - Chủ tịch UBND xã Tân Đồng cho biết: “Bà con nhân dân đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ngay cuối năm 2017 và gieo ươm được 680 vạn cây quế giống để cung cấp cho thị trường trong và ngoài xã”.

Với đặc điểm là huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nên trong những năm qua huyện Trấn Yên vẫn xác định kinh tế rừng là thành phần quan trọng trong nội ngành nông nghiệp, chính vì vậy cơ cấu trồng rừng của huyện có sự chuyển dịch tích cực, đến nay Trấn Yên đã hình thành được các vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với bao tiêu sản phẩm, gắn với công nghiệp chế biến, như: vùng tre Bát Độ tập trung là 2.500 ha ở 10 xã trong huyện, hơn 10.000 ha quế tập trung ở Kiên Thành, Tân Đồng, Lương Thịnh, Y Can và hơn 26.000 ha cây nguyên liệu giấy ở tất cả các địa phương trong huyện. Ngoài ra, thực hiện mô hình thử nghiệm rừng trồng gỗ lớn, những năm gần đây Trấn Yên được tham gia mô hình rừng gỗ lớn bằng giống Keo Úc tại 5 xã là Đào Thịnh, Nga Quán, Việt Cường, Hồng Ca và Y Can với diện tích 50 ha. Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ cây giống, phân bón, được chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc cây trồng, đến nay sau 3 năm cây sinh trưởng phát triển tốt và sẽ tiến hành đánh giá để nhân rộng trong thời gian tới. Bình quân mỗi năm, người dân trong huyện thu hoạch được trên dưới 30.000 tấn măng Bát Độ; gần 3.000 tấn quế vỏ, khai thác gỗ rừng trồng 95.000 m3 gỗ; 4.500 tấn tre, vầu, nứa và 350.000 m3 củi... Mọi sản phẩm lâm sản đều được gắn với công nghiệp chế biến, do đó góp phần nâng cao giá trị lâm sản cho nhân dân, cũng chính lý do này đã kích thích người dân gắn bó và đầu tư cho trồng rừng hơn.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, nhân dân trong toàn huyện trồng thay thế gần 3.000 ha rừng, trong đó: Rừng tập trung là trên 2.500 ha, cây phân tán quy đổi là trên 450 ha. Nhiều địa phương trồng rừng đạt và vượt kế hoạch giao, cơ cấu rừng căn bản được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị canh tác, điển hình như xã: Hồng Ca, Vân Hội, Việt Hồng, Kiên Thành, Quy Mông, Báo Đáp, Tân Đồng, Lương Thịnh…

Thực hiện kế hoạch trồng rừng, năm 2018 huyện Trấn Yên phấn đấu trồng thay thế 2.500 ha rừng các loại, trong đó trồng 500 ha tre Bát Độ. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, ông Đỗ Văn Hùng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trấn Yên khẳng định: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương quy hoạch đất rừng để trồng tre Bát Độ, rà soát, kiểm tra chất lượng giống ở 88 vườn ươm trong huyện, làm tốt công tác chuẩn bị quỹ đất để tiến hành trồng rừng; các cơ quan đơn vị, địa phương hưởng ứng tốt Tết trồng cây xuân Mậu Tuất đời đời nhớ ơn Bác, qua đây tạo động lực cho các địa phương sớm hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch đề ra”.

Với những thành tích đã và đang đạt được trong công tác trồng rừng, sẽ là tiền đề tốt để huyện Trấn Yên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018, góp phần để những cánh rừng mãi xanh tươi.