Các cấp công đoàn Trấn Yên chung sức xây dựng Nông thôn mới

04/04/2018 09:56:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), do đó chương trình xây dựng NTM của Trấn Yên luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Công đoàn xã Cường Thịnh thăm mô hình nuôi gà

Ngay sau khi thành lập tổ chức công đoàn (tháng 3/2017), Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng xã Hưng Khánh đã bám sát vào Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, trong đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng, vận động đoàn viên chung tay cùng địa phương xây dựng thành công xã NTM là mục tiêu then chốt. Chị Hoàng Thị Thanh Hiền - Chủ tịch CĐCS Doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng tâm sự: “Từ định hướng đó, đoàn viên công đoàn đã nỗ lực thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở, tích cực cải thiện môi trường, chỉnh trang nhà cửa, bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tích cực ủng hộ nhân vật lực tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng để xóa 2 nhà tạm với giá trị trên 100 triệu đồng”. Với những đóng góp đó, tại lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM của xã Hưng Khánh, Doanh nghiệp tư nhân Thái Lừng rất vinh dự khi được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Xã Minh Quân là một trong 4 xã được công nhận xã NTM trong năm 2017 của huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, để được công nhận trong năm 2017 Minh Quân phải thực hiện đồng thời duy trì 11 tiêu chí và hoàn thành tiếp 8 tiêu chí còn lại, trong đó có nhiều tiêu chí khó và do người dân tự thực hiện, như: thu nhập, giảm nghèo, môi trường, xây dựng hạ tầng cơ sở… Anh Nguyễn Ngọc Dương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Minh Quân chia sẻ kinh nghiệm: “Cán bộ, đoàn viên công đoàn xã là những người am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt của người dân địa phương nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM rất hiệu quả, ngoài ra BCH Công đoàn còn phát động phong trào thi đua, cam kết thi đua giữa công đoàn với chính quyền, giữa các bộ phận chuyên môn với Công đoàn, giữa từng đoàn viên với tổ chức công đoàn, với từng nội dung công việc cụ thể”.

Ngay từ khi có chương trình xây dựng NTM và nhất là từ khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện NTM vào năm 2020, hàng năm trong việc ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn với UBND huyện Trấn Yên đều lồng gắn thực hiện chương trình xây dựng NTM, trên cơ sở đó xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình hành động, để chỉ đạo các công đoàn trong huyện với chức năng, nhiệm vụ mỗi đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện bền vững từng tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM và đó cũng là tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm của từng công đoàn cơ sở.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện, chính vì vậy 21 công đoàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến công, hiến kế hoàn thiện các hạng mục hạng tầng cơ sở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển đa dạng ngành nghề, tích cực cải thiện môi trường; công đoàn các cơ quan đã tích cực tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực như đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân. Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh đã tích cực ủng hộ nguyên vật liệu, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng hạ tầng cơ sở, ủng hộ xoá nhà dột nát cho hộ nghèo… Phải khẳng định rằng, mỗi đoàn viên công đoàn cơ sở là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng NTM.

Công đoàn Đội Giao thông dịch vụ  Trấn Yên tham gia giúp đỡ làm nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Từ những việc làm cụ thể của đoàn viên công đoàn trong toàn huyện đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại các địa phương, huyện đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung, như: vùng trồng tre Bát Độ trên 2.500 ha, vùng quế trên 11.000 ha, vùng trồng dâu nuôi tằm, vùng cây ăn quả có múi, hay như phát triển mạnh các gia trại, trang trại tổng hợp… các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư khá đồng bộ, tổng nguồn vốn đầu tư trong hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt trên 1.320 tỷ đồng, ngoài ra, nhân dân các xã trong huyện còn hiến hàng chục ha đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững... Đến nay, 100% số xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên, trong đó có 10/21 xã được công nhận xã NTM, ngay trong năm 2018 này huyện phấn đấu có thêm 4 xã Y Can, Minh Quán, Cường Thịnh và Việt Cường đạt chuẩn NTM.

Phát huy kết quả đã đạt được, Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện NTM; xây dựng từ 1 - 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu; thu nhập của người dân nông thôn đạt 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%; nâng cao chất lượng y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... trên cơ ở đó, Công đoàn huyện Trấn Yên đã xây dựng nhiều giải pháp thự hiện. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên khẳng định: “Các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, lao đọng (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn tích cực tham gia vào phong trào chung tay xây dựng NTM do các cấp công đoàn phát động. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm “Mỗi cán bộ, đoàn viên là một cộng tác viên tuyên truyền; là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng NTM; mỗi công đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất một công trình phần việc trong phong trào thi đua xây dựng NTM. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra, qua mỗi đợt phát động  phong trào thi đua các cấp công đoàn có tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng điển hình trong phong trào; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua”. 

Có thể khẳng định rằng, để thành công và duy trì các mục tiêu xây dựng NTM phải kể đến sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của BCH Công đoàn với chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, sự đồng thuận của nhân dân góp phần tích cực vào thành tích chung của huyện Trấn Yên trong Chương trình xây dựng NTM./.