Vân Hội quyết tâm hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017

(27/06/2017)

CTTĐT- Đến nay xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã này đang phấn đấu hết năm 2017 sẽ hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tập trung đầu tư cho các xã mới đạt dưới 05 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

(05/06/2017)

CTTĐT- Đây là điểm mới trong Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn

(02/06/2017)

CTTĐT- Ngày 26/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

(09/05/2017)

CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên

(09/05/2017)

CTTĐT - Chiều ngày 8/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên.

Văn Chấn phấn đấu các xã Thanh Lương, Nghĩa Tâm, Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

(09/05/2017)

CTTĐT – Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, phấn đấu năm 2017 có 3 xã Thanh Lương, Nghĩa Tân, Tân Thịnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Văn Chấn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể.

Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(27/03/2017)

Cái được lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở Trấn Yên những năm qua không chỉ là có 6 xã đạt chuẩn mà là người dân đã có một tư duy mới trong sản xuất.

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(20/03/2017)

Sản xuất nông nghiệp đã có những bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dần từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kinh tế hộ sang mô hình trang trại, gia trại, liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng.

Thêm 20 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

(20/03/2017)

CTTĐT - Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Trấn Yên quyết tâm có thêm 4 xã hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2017

(07/03/2017)

CTTĐT - Năm 2016, có 3 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) gồm: Nga Quán, Bảo Hưng, Đào Thịnh, nâng tổng số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM của huyện lên 6 xã; Năm 2017, huyện Trấn Yên đã đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu có thêm 4 xã đạt nông thôn mới.