Yên Bái thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

(06/09/2017)

CTTĐT - Toàn tỉnh có 157 xã/tổng số 180 xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn. 06 xã được công nhận đạt chuẩn trong năm 2014, 2015 (Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành - huyện Trấn Yên; Tuy Lộc - thành phố Yên Bái; Liễu Đô - huyện Lục Yên; Đại Phác - huyện Văn Yên); và 12 xã được công nhận năm 2016 (Nga Quán, Đào Thịnh, Bảo Hưng - huyện Trấn Yên; Phù Nham, Thượng Bằng La, Đại Lịch - huyện Văn Chấn; Yên Hưng, Đông Cuông, Xuân Ái - huyện Văn Yên; Minh Bảo - thành phố Yên Bái; Đại Minh, Hán Đà - huyện Yên Bình).

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

(28/08/2017)

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Yên Bình: Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(21/08/2017)

CTTĐT - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nên trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Yên Bình đã tập trung sử dụng các nguồn lực linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Hội nông dân huyện Trạm Tấu khơi dậy tiềm năng của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(17/08/2017)

CTTĐT- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Trạm Tấu luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung tay thực hiện. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào XDNTM, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Văn Chấn đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới

(03/08/2017)

CTTĐT - Xác định việc chuyển dịch cơ cấu lao động là mục tiêu quan trọng để hoàn thành 1 trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Văn Chấn đã chú trọng đến việc đào tạo nghề cho nông dân gắn với phát triển sản xuất. Để thực hiện mục tiêu này, Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng giai đoạn cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lao động của địa phương, gắn công tác đào tạo nghề với xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Phấn đấu 100% huyện, xã, đạt chuẩn nông thôn mới về người dân tham gia BHYT

(28/07/2017)

CTTĐT - Đây là mục tiêu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Trấn Yên

(28/07/2017)

CTTĐT - UBND huyện Trấn Yên vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện.

Trấn Yên kiện toàn Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới

(28/07/2017)

CTTĐT - UBND huyện Trấn Yên vừa ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2017- 2020.

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(18/07/2017)

CTTĐT - Với mục tiêu đến năm 2020 Trấn Yên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM). Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và người dân trong huyện đang chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu này.

Cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Lương

(11/07/2017)

CTTĐT - Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đã thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo thành phong trào sâu rộng và có sức lan tỏa đến từng người dân với nhiều mô hình, cách làm hay được hình thành, nhân rộng.