Văn Chấn đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn

(11/07/2017)

CTTĐT - Xác định phát triển giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những mục tiêu quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo điểm nhấn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở các địa phương sớm hoàn thành, những năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động nhiều nguồn lực làm đường GTNT.

Yên Bái phát huy vai trò hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

(11/07/2017)

Đến nay, toàn tỉnh có 184 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm 56% tổng sốhợp tác xã toàn tỉnh với trên 14.500 thành viên.

Yên Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(11/07/2017)

CTTĐT - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Yên Phú đã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Yên Bái phấn đấu có từ 16 - 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

(11/07/2017)

CTTĐT - Toàn tỉnh có 157/180 xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 18 xã đực công nhận đạt chuẩn, gồm xã Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Nga Quán, Đào Thịnh, Bảo Hưng - huyện Trấn Yên; Tuy Lộc, Minh Bảo - thành phố Yên Bái; Liễu Đô - huyện Lục Yên; Đại Phác, Yên Hưng, Đông Cuông, Xuân Ái - huyện Văn Yên; Đại Minh, Hán Đà - huyện Yên Bình; Phù Nham, Thượng Bằng La, Đại Lịch - huyện Văn Chấn.

Phấn đấu đến năm 2020, Lục Yên có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(10/07/2017)

CTTĐT - Sau 6 năm triển khai thưc hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn huyện Lục Yên đã đạt được một số thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; kết cấu hạ tầng được đầu tư và từng bước hoàn thiện; trình độ dân trí được nâng lên; tình hình an ninh trật tự xã hội ở nông thôn cơ bản ổn định, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; môi trường sinh thái được cộng đồng quan tâm, bảo vệ.

Yên Bình đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(10/07/2017)

CTTĐT - Những năm gần đây, ngành nông nghiệp của huyện Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao với mức thu nhập ổn định được hình thành, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đây là cơ sở quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(10/07/2017)

CTTĐT - Sau 6 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Kiên thành tập trung các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

(10/07/2017)

CTTĐT - Kiên thành là 1 trong 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, tổng diện tích đất tự nhiên là trên 8.600 ha, toàn xã có 936 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu gồm 4 dân tộc chủ yếu là Kinh, Tày, Dao, Mông. Trong những năm qua với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã trong xây dựng nông thôn mới, sau 4 năm thực hiện, xã Kiên Thành đã hoàn thành 8/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tỉnh Yên Bái tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới

(07/07/2017)

CTTĐT - Toàn tỉnh phấn đấu có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Trấn Yên đạt huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020, đây là mục tiêu mà tỉnh Yên Bái đã đặt ra và đang tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công.

Góp phần vào xây dựng nông thôn mới

(29/06/2017)

CTTĐT- Trong những năm qua các HTX trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được thành lập và bước đầu hoạt động có hiệu quả góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.