Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép

15/05/2020 09:07:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về Thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn.

Buổi nói chuyện chuyên đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho thanh thiếu niên xã Chế Cu Nha.

Với mục đích nâng  cao ý thức chấp hành pháp luật trong hôn nhân, trong xuất nhập cảnh của người dân, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động con em, gia đình, dòng họ không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép; vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại 3 huyện trong năm 2020, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tại 3 huyện sẽ như sau:

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy, ký Chương trình phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan liên quan và các địa phương được thực hiện vào tháng 4.  Thành phầBan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan và các địa phương. Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Cơ quan phối hợp: Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Y tế tỉnh. Thời gian dự kiến trong tháng 5. Thành phần: Cán bộ chủ chốt MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, bản, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải . Địa điểm: Tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải (mỗi đơn vị 01 hội nghị)

Tổ chức 03 Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu. Cơ quan phối hợp: Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Y tế tỉnh. Thời gian dự kiến tháng 5. Thành phần: Các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Địa điểm: Tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải (mỗi đơn vị 01 hội nghị)

Tổ chức 03 cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch 191. Thời gian dự kiến tháng 6, 9, 11/2020. Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực, Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan và các địa phương. Địa điểm: Tại các xã, thị trấn thuộc các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2020 và biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân tiêu biểu. Thời gian dự kiến tháng 12; Thành phần: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan và các địa phương. Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

 

447 lượt xem
Ban Biên tập