Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống

15/06/2020 15:17:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Trong những năm qua, việc ngăn chặn, đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng để đạt được kết quả như mong muốn vẫn khá gian nan. Năm 2020, để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục chỉ đạo cùng các cấp chính quyền, đoàn thể chung tay vận động bà con vùng cao nâng cao nhận thức, trách nhiệm đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Trạm Tấu

Tỉnh Yên Bái có 2 huyện vùng cao là Mù Cang Chải và Trạm Tấu là nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chủ yếu xẩy ra trên địa bàn 2 huyện này.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên trên địa bàn không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, nhưng tảo hôn lại đang gia tăng. Một số em ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đã sớm làm cha, làm mẹ. Theo kết quả rà soát của các huyện, thị, thành phố tỉnh Yên Bái, về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019, tại huyện Mù Cang Chải, tổng số cặp kết hôn 485 cặp, trong đó tảo hôn 90 cặp, chiếm 18,5% tổng số kết hôn, giảm 3,8% so với năm 2018. Không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Tại huyện Trạm Tấu tổng số kết hôn 279 cặp, trong đó tảo hôn 55 cặp, chiếm 19,3% tổng số kết hôn, giảm 2,27% so với năm 2018, không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống.

Như vậy so với các năm trước, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tình trạng tảo hôn đã giảm (năm 2017 có 374 cặp, năm 2018 có 442 cặp thì đến quý I năm 2019 có 255 cặp) và điều đặc biệt đáng mừng không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống.

Ông Giàng A Tông- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hủ tục lạc hậu, xảy ra chủ yếu ở vùng cao, nơi đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là vấn nạn xã hội cần sớm được ngăn chặn tiến tới từng bước loại bỏ tình trạng này. Tuy nhiên, một số địa bàn dân cư vẫn tồn tại nhiều phong tục, tập quán, quan niệm lạc hậu tồn tại nhiều năm đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong nhận thức của người dân. Công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương còn hạn chế và hiệu quả chưa cao. Mặt khác, do tác động của những mặt trái trong đời sống hiện đại, các phương tiện thông tin phát triển mạnh, giới trẻ tiếp cận dễ dàng với các phim ảnh không lành mạnh, dẫn đến quan hệ tình dục sớm...

Để  giải quyết được tình trạng này, Yên Bái đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền; đưa nội dung của đề án vào Nghị quyết của Đảng, HĐND, kế hoạch công tác hàng năm của UBND các cấp và vào hương ước làng, thôn, bản văn hóa, tiêu chuẩn gia đình văn hóa và được triển khai khá hiệu quả trong thực tiễn. Yên Bái đã lồng ghép công tác tuyên truyền vận động nhân xây dựng mô hình gia đình, dòng họ không có con, em tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Các địa phương tổ chức gặp mặt thường niên già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thôn bản để họ tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Ngày 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, và xuất nhập cảnh trái phép cho 69 đại biểu là chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan tại huyện Trạm Tấu.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp giữa Đảng Đoàn MTTQ tỉnh với Huyện ủy các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải nhằm trao đổi thông tin về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, các đại biểu đã được giới thiệu về tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản, pháp luật chuyên sâu về hôn nhân và gia đình, về hộ tịch, các quy định của pháp luật  về xuất nhập cảnh và những hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép.

Các kiến thức được truyền tải tại Hội nghị sẽ giúp cho MTTQ các cấp nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này, từ đó có những việc làm thiết thực để tuyên truyền vận động đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện Trạm Tấu nói riêng cũng như toàn tỉnh nói chung.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020 để tiếp tục từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống.

628 lượt xem
Ban Biên tập