Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ xã Âu Lâu tổ chức Đại hội Chi bộ điểm (nhiệm kỳ 2020-2022)

05/01/2020 13:16:24 Xem cỡ chữ Google
Chiều 03/01/2020, Chi bộ thôn Cống Đá, Đảng bộ Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm khóa II (nhiệm kỳ 2020 - 2022).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ khóa I (2017 - 2020), Chi bộ thôn Cống Đá, Đảng bộ xã Âu Lâu luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị, Chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ đảng viên. Hiện nay, chi bộ thôn Cống Đá có 24 Đảng viên, là những hạt nhân lãnh đạo trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Kết quả bình xét hàng năm, chi bộ có trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong những năm qua, chi bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” của Đảng bộ xã Âu Lâu. Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát huy tốt tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nên đến nay, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, có trên 60% số hộ có mức sống khá và giàu, trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu dự đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo chính trị của Chi bộ thôn Cống Đá khóa I (nhiệm kỳ 2017-2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho  nhiệm kỳ khóa mới. 

Đại hội chi bộ điểm thôn Cống Đá khóa II (nhiệm kỳ 2020 - 2022) Đảng bộ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ xã Âu Lâu khóa 23 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

 

4035 lượt xem
3