Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

02/06/2021 13:44:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 26/5, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Đối tượng tham gia Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2021 là thành viên Ban biên tập; cán bộ đang công tác tại 173 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về An toàn giao thông, đặc biệt năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của khán thính giả.

Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Biên tập, cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức xây dựng, sản xuất các chương trình phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Khuyến khích sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh; giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất sắc tới đông đảo thính giả.

Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2021 được phát động tới 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 173 Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối tượng tham gia là thành viên Ban biên tập; cán bộ đang công tác tại 173 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, trọng tâm là: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Luật Hàng hải và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Luật này;

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo an toàn giao thông; vận động xây dựng “văn hóa giao thông” cho mọi người tham gia giao thông, người kinh doanh vận tải và người thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng các điển hình về an toàn giao thông như: địa phương, đơn vị, trường học không có người vi phạm an toàn giao thông và không có tai nạn giao thông.

Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ.

Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới; đánh giá, góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý và dư luận thế giới về an toàn giao thông của Việt Nam.

Trong an toàn giao thông đường bộ: Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế, gánh nặng cho xã hội, di chứng do tai nạn giao thông gây ra.

Tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc phương tiện “xanh” (như xe đạp, đi bộ) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt tại các thành phố lớn, tập trung đông dân cư.

Mỗi đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn lựa chọn gửi dự thi 01 chương trình phát thanh.

Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt đã được phát sóng trên đài Trung ương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Kênh phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hoá các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2021).

Chương trình chưa tham gia dự thi các Giải báo chí hoặc Liên hoan phát thanh - truyền hình cấp tỉnh trở lên tổ chức.

Chương trình tham gia phải do đơn vị tham dự trực tiếp thực hiện từ khâu: Thu thập tư liệu, số liệu, ghi âm, phỏng vấn (nếu có), viết thành tin, bài, biên tập, duyệt, đọc.

Chương trình (file âm thanh) được in trên đĩa CD, USB, kèm theo văn bản phần lời của chương trình (Ghi rõ tên đơn vị, tên chương trình, tên người chịu trách nhiệm sản xuất (tác giả); tên và số điện thoại của phát thanh viên; ngày phát sóng, địa chỉ đơn vị tham dự, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn).

Ban tổ chức sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 1/8/2021 - 31/8/2021.

761 lượt xem
Ban Biên tập