Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

13/06/2022 15:21:43 Xem cỡ chữ Google
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, các quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

Theo công văn, hiện nay, tại một số địa phương còn có hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa, nguyên vật liệu quá khổ quá tải, xe chở hàng hóa siêu trường, siêu trọng nhưng chưa thực hiện đúng quy định về việc xếp hàng hóa khi tham gia giao thông trên đường bộ…

Để tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, các quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Các đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp cơ quan, lượng lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, kết hợp với cao điểm xử lý vi phạm tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, tải trọng phương tiện; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và tải trọng xe. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Giao thông Vận tải (qua vụ Vận tải) trước ngày 20/7/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; kiểm soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, làm việc với một số địa phương về kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải tại địa phương.

325 lượt xem
Ban Biên tập