Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11

21/11/2019 08:03:00 Xem cỡ chữ

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):
 
Nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. 
 
Nhiệt độ cao nhất:  21 – 23oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 21 – 23oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 14 – 16oC
 
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):
 
Nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Trời rét.
 
Nhiệt độ cao nhất:  21 – 23oC
 
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC
 
THÀNH PHỐ YÊN BÁI:
 
Nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Trời rét.
 
 Nhiệt độ cao nhất:  22 – 23o
 
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 18oC.
 
ĐÀI KTTV YÊN BÁI