Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã

(25/05/2017)

CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cộng tác viên công tác xã hội cấp xã).

Nhiệm vụ của công tác xã hội trong bệnh viện

(25/05/2017)

CTTĐT - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Chức năng của nghề công tác xã hội

(24/05/2017)

CTTĐT - Nghề công tác xã hội là một nghề hướng đến việc trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng xã hội “yếu thế” giúp họ phát triển khả năng của bản thân, gia đình cùng với cộng đồng và sự trợ giúp của nhà nước, để họ tự vươn lên hòa nhập đời sống cộng đồng. Nghề công tác xã hội (CTXH) thực hiện 4 chức năng. Cụ thể:

Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3

(24/05/2017)

CTTĐT – Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

(24/05/2017)

CTTĐT – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội (đạo đức nghề công tác xã hội).

Nghề công tác xã hội tại tỉnh Yên Bái

(18/05/2017)

CTTĐT- Những năm gần đây, nghề công tác xã hội tại tỉnh Yên Bái đã có những bước tiến đầu tiên góp phần góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tỉnh nhà.

Hơn 2.300 tỷ đồng để thực hiện đề án phát triển nghề CTXT giai đoạn 2010-2020

(15/05/2017)

CTTĐT- Đặt mục tiêu phát triển CTXH thành một nghề ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dành kinh phí 2.347,4 tỉ đồng để thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 - 2020 (Quyết định 32/2010/QĐ-TTg), còn gọi là Đề án 32.

Dành hơn 10,2 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

(02/05/2017)

CTTĐT- Đó là nội dung của Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những hiệu quả từ mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(02/05/2017)

Được triển khai từ năm 2011, đến nay mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung cũng như chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Nghề công tác xã hội

(20/04/2017)

Theo Quyết định thành lập, Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội là đơn vị trực thuộc Hiệp Hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tự chủ về hoạt động, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội Tổ chức Nghiên cứu, Đào tạo và cung cấp Dịch vụ công tác xã hội vì lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội.