Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tín dụng chính sách giúp người dân Nghĩa Lộ giảm nghèo bền vững

16/03/2021 16:00:00 Xem cỡ chữ
Để nâng cao chất lượng tín dụng, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức hội nhận ủy thác, UBND các xã, phường, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) làm tốt công tác truyền thông cũng như tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100% các đối tượng.

Một mô hình phát triển chăn nuôi trâu từ đồng vốn chính sách ở thị xã Nghĩa Lộ.

Năm 2020, đã mở 14 lớp tập huấn cho trên 620 học viên là cán bộ ban xóa đói giảm nghèo xã, trưởng thôn, ban quản lý tổ TK&VV, cán bộ tổ chức hội cấp xã... 

Tại các điểm giao dịch, phiên giao dịch, Phòng Giao dịch đã gắn biển chỉ dẫn, nội quy giao dịch, thông báo các chương trình cho vay, hòm thư góp ý, niêm yết các văn bản chỉ đạo của cấp trên, việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay một số chương trình tín dụng chính sách, công khai danh sách để thuận tiện đối chiếu tại cơ sở... 

Trong năm, đã tổ chức 140 phiên giao dịch tại các xã, phường, thị trấn; tỷ lệ giải ngân đạt 100%; tỷ lệ thu lãi đạt 99,9%; tỷ lệ thu nợ đạt 98,8%.

Phòng Giao dịch chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, tổng dư nợ ủy thác đạt 302.559 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,9% so với tổng dư nợ. 

Trong đó: Hội Nông dân dư nợ 85.050 triệu đồng với 2.005 hộ vay; Hội Phụ nữ dư nợ 87.774 triệu đồng với 2.048 hộ vay; Hội Cựu chiến binh dư nợ 67.865 triệu đồng với 1.627 hộ vay; Đoàn Thanh niên dư nợ 57.633 triệu đồng với 1.348  hộ vay. 

Kết thúc năm, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 303.892 triệu đồng, tăng 176.731 triệu đồng so năm 2019. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển 263.094 triệu đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 38.894 triệu đồng, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV là 18.560 triệu đồng, nguồn vốn tiền gửi các tổ chức cá nhân 20.334 triệu đồng... đạt 100% kế hoạch năm. 

Doanh số cho vay mới đạt trên 83.500 triệu đồng với 2.155 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 57.789 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng Giao dịch tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như tại các tổ chức hội nhận ủy thác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, hoạt động của tổ TK&VV; tư vấn, định hướng người vay sử dụng vốn hiệu quả cao nhất.  

Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, người dân có điều kiện trả lãi, trả gốc đúng kỳ, đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm còn 0,08%. Có vốn ưu đãi, người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Đồng vốn của Phòng Giao dịch NHCSXH đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Nghĩa Lộ xuống dưới 10%. 

 

Theo Báo Yên Bái