Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021

29/03/2021 07:58:00 Xem cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 214 về thực hiện Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Giàng A Câu ở bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo cần khẩn trương trao đổi, thống nhất với các địa phương được giao phụ trách về danh sách cụ thể của các hộ nghèo sẽ được các cơ quan, đơn vị trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thoát nghèo năm 2021. Trên cơ sở đó, tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm bắt đặc điểm, nhu cầu của từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; khẩn trương ban hành, tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch giảm nghèo đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2021 đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc như rà soát, lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo, phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến nghèo... Trên cơ sở đó, xác định biện pháp hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng giảm nghèo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện, cơ hội cho người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo...

 

Theo Báo Yên Bái