Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Chấn triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023

06/06/2023 14:25:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2023, tổng số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ năm 2023 trên địa bàn huyện là 97 hộ. Trong đó, làm mới 91 hộ; sửa chữa 06 hộ.

Năm 2023, huyện Văn Chấn hỗ trợ 97 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở

UBND huyện Văn Chấn ban hành Kế hoạch triển khai Đề án của UBND tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện năm 2023. Qua rà soát, năm 2023, tổng số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ năm 2023 trên địa bàn huyện là 97 hộ. Trong đó, làm mới 91 hộ; sửa chữa 06 hộ.

Điều kiện hỗ trợ

Theo Kế hoạch, điều kiện để hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở gồm: những hộ có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc dạng không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc) theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác.

Thửa đất dự kiến làm nhà mới hoặc sửa chữa, nâng cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ nghèo hoặc được cấp có thẩm quyền xác nhận nằm trong quy hoạch đất ở, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Nguyên tắc hỗ trợ

Các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về đất ở cho hộ được hỗ trợ làm nhà (hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất đối với các hộ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà, các hộ gia đình được hỗ trợ có trách nhiệm tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu và chủ động tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở; trường hợp các hộ không có khả năng tự làm nhà, chính quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ hộ dân làm nhà để đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra.

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau: hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước); hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

Mức hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, với mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ làm mới nhà ở: 50 triệu đồng/nhà.

- Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: 25 triệu đồng/nhà.

- Đối với các căn nhà mà nhà tài trợ có đề nghị tài trợ toàn bộ kinh phí làm mới hoặc sửa chữa với mức hỗ trợ cao hơn mức quy định thì thực hiện theo đề nghị của nhà tài trợ.

Sau khi được hỗ trợ, các căn nhà được làm mới hoặc sửa chữa phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2; đảm bảo “3 cứng” (nền-móng cứng, khung-tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Cụ thể: “Nền - móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ.

“Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc;

“Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tổng cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc; Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có
chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Ban Biên tập