Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoàng Thị Hồng Diệp - "Bông hoa trong vườn Bác"

22/11/2018 08:14:00 Xem cỡ chữ
Chị Hoàng Thị Hồng Diệp là một trong những cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Hoàng Thị Hồng Diệp nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu.

Tận tụy, cần mẫn với công việc, gương mẫu trong đạo đức lối sống, phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh..., đó là hình ảnh của chị Hoàng Thị Hồng Diệp - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái.

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II năm 1999, chị Hoàng Thị Hồng Diệp được tuyển dụng về làm công tác giảng dạy tại Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên. 

Năm 2006, chị Diệp chuyển công tác về Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) thành phố Yên Bái. Quá trình công tác, chị tiếp tục theo học văn bằng hai của Học viện Báo chí - Tuyên truyền, chuyên ngành quản lý kinh tế, tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế và được cấp giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị.  

Tháng 10/2013, chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái. Đến tháng 9/2015, chị Diệp tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái từ đó đến nay.

Hiện tại, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái có 8 đảng viên. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chị Diệp cùng Ban Chi ủy thực hiện phân công đảng viên trong chi bộ thường xuyên quan tâm, trao đổi để nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng lệch lạc, tạo sự đoàn kết, thống nhất góp phần xây dựng tập thể Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng các quy định của Đảng và được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan.

Với nhận thức đúng đắn và cách làm phù hợp, Chi bộ luôn thực hiện có hiệu quả việc giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả những năm qua, Chi bộ luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác phát triển Đảng, 100% đảng viên hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Hơn hết là đội ngũ cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có đạo đức, lối sống gương mẫu "Nói đi đôi với làm”.

Hơn 3 năm gắn bó với công tác Đảng, chị Diệp thường xuyên nghiên cứu và làm tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ, điều hòa mọi hoạt động và mối quan hệ giữa các chi bộ, các ngành, đoàn thể để việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy được thống nhất. 

Chị Diệp chia sẻ: Nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị là làm công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy chính trị; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, đạo đức lối sống gương mẫu. 

Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ được chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn được quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất như: tổ chức tọa đàm theo chủ đề, sinh hoạt chuyên đề, thông qua các cuộc họp chi bộ định kỳ, cung cấp tài liệu nghiên cứu, cung cấp thông tin qua mạng để mỗi đảng viên tự nghiên cứu…  

Mặt khác, Chi bộ quán triệt nghiêm túc và tạo điều kiện để đảng viên tham gia các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề do cấp ủy tổ chức.

Qua đó, nhằm định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trong nước và thế giới cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định - chị Điệp cho biết thêm.

Trách nhiệm, tận tụy trong công việc, chị Diệp là một trong những cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

 

 

Theo Báo Yên Bái