Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Cảm Nhân học và làm theo Bác

22/11/2018 08:16:00 Xem cỡ chữ
Cảm Nhân là xã thuộc vùng Đông hồ Thác Bà, huyện Yên Bình và được coi là trung tâm của 8 xã thượng huyện. Xã có 6 dân tộc chung sống sống và có 21 chi bộ 244 đảng viên.

Xưởng chế biến gỗ rừng trồng của anh Lương Văn Công, thôn Phạ 3.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017 - 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, các chi bộ đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình. 

Đảng bộ xã chú trọng phân công, giao nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên.

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, ngành trong thực thi công vụ và nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, bức xúc liên quan đến chính sách cán bộ, kinh tế, tài chính, đất đai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát đầu tư tại cộng đồng; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; điển hình là các chi bộ: thôn Phạ 3, Nà Ca và Rẫy...

Cùng đi thăm thôn Phạ 3, đồng chí Hoàng Thị Ngư - Bí thư Chi bộ thôn kể về những thành quả đạt được của thôn mình sau khi triển khai thực hiện việc học tập và noi theo gương Bác như: đời sống người dân ngày một nâng cao; hệ thống điện chiếu sáng quanh thôn được hoàn thành cùng 2 sân bóng chuyền phục vụ nhu cầu thể thao của người dân.

Hiện, trong thôn đã có 2 xưởng sản xuất gạch bê tông cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm và 3 xưởng chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng thu nhập trên 500 triệu đồng/xưởng/năm; có 17 máy cày bừa và 3 máy xay xát, 5 xe ô tô vận tải giải quyết việc làm cho trên 70 lao động tại thôn.  

Đồng chí cho biết thêm: "Ngay khi có chỉ đạo của xã về thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ thôn Phạ 3 đã phân công đảng viên tổ chức thực hiện từng nội dung và cụ thể hóa vào nghị quyết của Đảng bộ xã. Trước hết, đảng viên phải là những người gương mẫu trong mọi hoạt động. Từ năm 2015 đến 2017, Chi bộ thôn Phạ 3 luôn được Đảng bộ xã công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Theo đồng chí Ma Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân: thôn Phạ 3 có được thành quả như vậy, có vai trò, trách nhiệm người đứng đầu là đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Thị Ngư. 

Cùng với Chi bộ thôn Phạ 3 thì Chi bộ thôn Nà Ca với mô hình làm đường giao thông nông thôn và Chi bộ thôn Rẫy với mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, là những nhân tố tích cực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cảm Nhân phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và noi theo gương Bác; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh vận động quần chúng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05.

 

Theo Báo Yên Bái