Yên Bái sau 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

12/04/2018 13:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sau 2 năm thực hiện, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 đã được triển khai sâu rộng và có những tác động hiệu quả đối với sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nông thôn Yên Bái, góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, những kết quả cũng như những mục tiêu, giải pháp để thực hiện đề án trong thời gian tới, trong chương trình trao đổi trực tuyến với nhân dân, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.
Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến
Ban Biên tập