Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh Hoàng Liên Sơn

10/02/2023

Tỉnh Hoàng Liên Sơn được lấy tên một dãy núi hùng vĩ nhất vùng Đông Nam Á, có đỉnh Phan Xi Păng trọc trời cao 3.143 mét làm cái tên chung cho 3 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai - một cái tên đẹp nhất, hài hòa nhất vì cả 3 tỉnh đều có núi non bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn.

Thống nhất tên gọi ngành Giao thông vận tải và Bưu điện tỉnh Yên Bái

05/01/2023

Văn bản đang được lưu trữ tại Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hồ sơ số 129.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

28/10/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/7898/dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho-yen-bai-va-vung-phu-can-den-nam-2040--tam-nhin-den-nam-2060.aspx

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

16/11/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9808/quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-mu-cang-chai--tinh-yen-bai.aspx

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

29/12/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/10088/do-an-dieu-chinh-quy-hoach-phan-khu-xay-dung-ty-le-1-2000-khu-du-lich-sinh-thai-ho-dam-hau--xa-minh-quan---huyen-tran-yen--tinh-yen-bai.aspx

Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố số 01, 12, 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

29/12/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/10021/do-an-quy-hoach-chi-tiet-cai-tao---chinh-trang-khu-dan-cu-to-dan-pho-so-01--12--14--phuong--yen-ninh--thanh-pho-yen-bai.aspx

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đầm Xanh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

22/12/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9970/dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-ty-le-1-500-khu-do-thi-dam-xanh--xa-gioi-phien--thanh-pho-yen-bai.aspx

Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2030

06/12/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/9648/quy-hoach-chung--thi-tran-nong-truong-lien-son--huyen-van-chan--tinh-yen-bai--den-nam-2030.aspx

Quy hoạch phân khu tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ cầu Văn Phú đến nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai)

29/12/2022

http://quyhoach.xaydung.gov.vn/vn/quy-hoach/10087/quy-hoach-phan-khu-tuyen-duong-au-co-(doan-tu-cau-van-phu-den-nut-giao-ic12--duong-cao-toc-noi-bai--lao-cai).aspx