Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Giới thiệu tài liệu lưu trữ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái

21/11/2023

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và của pháp luật; Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

Thành lập Công ty xây dựng số 2 trực thuộc Ty Kiến trúc Yên Bái năm 1973

21/11/2023

Ngày 29 tháng 4 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Quyết định thành lập Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng. Năm 1959, Ty Kiến trúc Yên Bái thành lập. Tháng 6 năm 1963, Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái đã có quyết định thành lập đội công trình xây dựng thuộc Ty Kiến trúc Yên Bái, trên cơ sở hợp nhất 4 công trường xây dựng thuộc Ty Kiến trúc với lực lượng cán bộ công nhân viên hiện có khoảng 50 người thành 1 đơn vị hạch toán độc lập.

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao tỉnh Yên Bái năm 1992

16/11/2023

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Tây bắc của Tổ quốc với tổng diện tích 6.807 km2. Dân tộc kinh chiếm trên 50% dân số, còn lại là các dân tộc: Tày, Dao, Mông, Thái...

Giới thiệu tài liệu lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái.

16/11/2023

Thực hiện Chỉ thị số 105/TTg, ngày 11/3/1959 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Kỹ thuật các tỉnh và thành phố. Cùng thời điểm này, tỉnh Yên Bái thành lập phòng Quản lý Đo lường (là cơ quan tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái ngày nay). Năm 1976, sáp nhập 3 tỉnh: Nghĩa lộ, Yên Bái và Lào Cai thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, khi đó phòng Đo lường tỉnh Yên Bái được sáp nhập với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai thành Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn; đến năm 1980 đổi tên thành Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Quyết định thành lập Phòng Giáo dục tại các huyện Văn Chấn, Than Uyên, Phù Yên

08/11/2023

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi, vùng Tây Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 29 tháng 4 năm 1955 Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 230/SL về việc thành lập Khu tự trị Thái - Mèo. Khu Tự trị Thái - Mèo, gồm 16 châu, trong đó có Châu Văn Chấn, Than Uyên, Phù Yên. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết nghị đổi tên Khu tự trị Thái - Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh trong Khu tự trị Tây Bắc, đó là: tỉnh Lai Châu, Sơn La và Nghĩa Lộ. Trong đó tỉnh Nghĩa Lộ, gồm 4 huyện: Than Uyên, Mù-Cang-Chải, Văn Chấn và Phù Yên.

Tổ chức bộ máy Ty Lâm nghiệp tỉnh Hoàng Liên Sơn năm 1976

08/11/2023

"Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân với sự sống còn của dân tộc". Việc xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,... của rừng là chức năng của ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ của Thanh tra tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái

30/10/2023

Thanh tra tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện thị xã Yên Bái năm 1972

30/10/2023

Ngành Y tế thị xã Yên Bái được thành lập từ năm 1956, những ngày đầu đội ngũ y bác sĩ chỉ có 6 cán bộ. Năm 1959, thị xã Yên Bái được khôi phục. Tháng 6 năm 1966, Phòng Y tế thị xã được thành lập với 05 cán bộ. Đến năm 1967, Ủy ban tỉnh Yên Bái có quyết định thành lập Bệnh xá Thị xã với 15 giường bệnh và 11 biên chế. Đến năm 1970 nâng lên thành Bệnh viện có 30 giường, đội ngũ y, bác sĩ là 25 người, được khôi phục sau sự tàn phá của chiến tranh, phải di chuyển, sơ tán nhiều lần.

Thành lập lại Nhà máy nước Yên Bái năm 1992

20/10/2023

Tiền thân là một trạm bơm cấp nước công xuất 300m3/ngày do Pháp xây dựng năm 1945 để phục vụ một số công sở đóng tại địa bàn. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, các cơ sở hạ tầng trong đó có Nhà máy nước đã thuộc về nhân dân ta.

Quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

20/10/2023

Nà Hẩu là một xã miền núi thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nằm cách trung tâm huyện Văn Yên khoảng 30 km về phía Nam. Dân số ở đây phần lớn là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Xã Nà Hẩu có địa hình như một lòng chảo tạo nên từ thung lũng hẹp, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp, nên có hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú và đa dạng sinh học với hàng trăm loài thực vật và động vật quý hiếm. Trong đó có khá nhiều loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ Thế giới như sơn dương, gấu, vượn đen tuyền, voọc xám, rùa đầu to, kỳ đà hoa … Ngoài ra tại Nà Hẩu còn có các hệ thống hang động, thác nước đẹp, nguồn nước, không khí trong lành là điều kiện lý tưởng đưa Nà Hẩu trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng.