Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

03/05/2024 10:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, BHXH huyện Yên Bình đã phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cán bộ BHXH huyện Yên Bình vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình.

Để đảm bảo quyền được tham gia và thụ hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, thời gian qua, các cấp, các ngành, đặc biệt là BHXH huyện đã nỗ lực triển khai các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về BHXH, BHYT; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về những chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong 3 tháng đầu năm 2024, BHXH huyện đã khai thác, phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc là 6.842 người đạt 94,9% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 3958 đạt 60,4% kế hoạch; BH thất nghiệp là 6039 đạt 94,8%  kế hoạch và BHYT là 98.874 đạt 85,4%.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Yên Bình tiếp tục tham mưu kịp thời cho UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện tập trung vào nhóm đối tượng là người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT; đồng thời chỉ đạo mạng lưới Đại lý thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tích cực rà soát, khai thác đối tượng tham gia. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024 và đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ban Biên tập