Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Toàn tỉnh có trên 5.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

30/10/2019 13:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tính đến tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh có 5.315 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 3.412 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,9% kế hoạch năm. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 2.000 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 2.000 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hiệu quả cao, cán bộ của ngành Bảo hiểm xã hội Yên Bái đã phối hợp với các đại lý, chính quyền địa phương xuống từng thôn, bản để rà soát từng hộ gia đình, tìm và tổng hợp số đối tượng trong độ tuổi lao động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội để vận động. Trong tuyên truyền, vận động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã chia ra thành 5 nhóm đối tượng tiềm năng, từ đó tập trung vận động họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể: Nhóm đối tượng tiềm năng nhất là những người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó, hiện dừng đóng; nhóm thứ 2 là những hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ở mức khá trở lên; nhóm thứ 3 là những người đóng vai trò là chủ gia đình; nhóm thứ 4 là các hộ kinh doanh cá thể; nhóm thứ 5 là những người còn lại. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cùng các đại lý thu sẽ tập trung ưu tiên vận động theo thứ tự các nhóm đã được phân chia. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn phối hợp chặt chẽ với ngành bưu điện đẩy mạnh các hình thức truyền thông như xây dựng clip, tờ rơi tuyên truyền, làm thư mời… sau đó đến từng địa bàn truyền thông, vận động và giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người dân.

Ban Biên tập