Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

30/10/2019 14:32:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2019, BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao phát triển đối tượng BHXH tự nguyện 6.257 người. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng.

Năm 2019, BHXH Yên Bái phấn đấu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện trên 6.200 người.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, chất lượng phát sóng, thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong việc kê khai, lựa chọn phương thức đóng. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng giao chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị, cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng; đồng thời tiếp tục mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội...

Từ đầu năm, BHXH tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 72 hội nghị với 906 người tham dự. Qua đó, những vấn đề quan tâm về chính sách BHXH tự nguyện như: Độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng; các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện đã được truyền tải đến người dân. Cán bộ BHXH tỉnh đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động và tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Nhờ nỗ lực trên, tính đến đầu tháng 5/2019, toàn tỉnh Yên Bái có 4.863 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.611 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,7% kế hoạch giao.

 

Ban Biên tập