Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đa dạng các biện pháp truyền thông phát triển đối tượng BHXH, BHYT

18/11/2019 22:18:00 Xem cỡ chữ
Thời gian qua, công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT càng được BHXH tỉnh Yên Bái chú trọng thực hiện.

Đa dạng các biện pháp truyền thông phát triển đối tượng BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử tỉnh, đảm bảo nội dung, thời lượng theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời thường xuyên đăng tải các tài liệu, văn bản liên quan đến chế độ chính sách của Ngành lên website của BHXH tỉnh.

BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về việc thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về chính sách BHXH, BHYT”. Chỉ đạo BHXH cấp huyện duy trì và tăng cường phối hợp với các ngành liên quan của địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

BHXH tỉnh đã ký hợp đồng rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN với Bưu điện tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 3045/BHXH-BT đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác này cho viên chức cơ quan BHXH và nhân viên của Bưu điện. Tính đến 31/10/2019, đã phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 233 hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, với 11.845 người tham dự và có 3.135 người đăng ký tham gia.

Ngoài ra, BHXH tỉnh quán triệt cán bộ CCVC trong cơ quan vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; trong 10 tháng đầu năm, cán bộ CCVC cơ quan đã vận động được 638 người tham gia.

Bằng việc đa dạng các phương thức truyền thông và phát triển đối tượng, tính đến hết tháng 10/2019, BHXH tỉnh Yên Bái đã vận động được 6.841 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 289 người so với tháng trước, tăng 4.449 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,3% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH bắt buộc là 53.412 người, tăng 717 người so với tháng trước và tăng 442 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,2% kế hoạch; số người tham gia BHTN là 44.032 người, tăng 1.838 người so với tháng trước, tăng 1.917 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,9% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 796.963 người, tăng 353 người so với tháng trước, tăng 13.553 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 101,3% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT 96,8%./.

 

Ban Biên tập