Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

18/11/2019 22:26:00 Xem cỡ chữ
Trong 10 tháng năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Ngành, BHXH tỉnh đẩy mạnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, BHYT.

Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các TTHC theo quy định của BHXH Việt Nam. Tổ chức thực hiện tốt 8 TTHC ở tỉnh và 5 TTHC ở 7 huyện theo đúng quy định của UBND tỉnh trong công tác cải cách TTHC lĩnh vực BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành của ngành. Đặc biệt thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và hệ điều hành, không để xảy ra tình trạng quá hạn, tồn đọng văn bản trên hệ thống.

Quản lý, theo dõi chặt chẽ hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin; hệ thống mạng LAN, WAN, Internet; hệ thống truyền hình trực tuyến, vận hành và duy trì tốt mọi hoạt động của hệ thống CNTT liên quan đến nhiệm vụ của ngành.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT kịp thời cập nhật và nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Ngành đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Thường xuyên cập nhật, nâng cấp, sửa chữa các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác của Ngành theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công của huyện, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Trong tháng 10 đã tiếp nhận 80.132 hồ sơ./.

 

Ban Biên tập