Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giai đoạn 2023-2025, huyện Trạm Tấu hỗ trợ xây dựng 755 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện

06/06/2023 14:16:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Trạm Tấu hỗ trợ xây dựng 755 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, trong đó, làm mới 581 nhà, sửa chữa 174 nhà.

Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Trạm Tấu hỗ trợ làm mới 581 nhà, sửa chữa 174 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cụ thể, thị trấn Trạm Tấu: 01 nhà làm mới; xã Hát Lừu: 06 nhà làm mới; xã Bản Công: 41 nhà (làm mới 16 nhà, sửa chữa 25 nhà); xã Bản Mù: 54 nhà (làm mới 51 nhà, sửa chữa 03 nhà); xã Xà Hồ: 69 nhà (làm mới 56 nhà, sửa chữa 13 nhà); xã Trạm Tấu: 60 nhà làm mới; xã Pá Hu: 181 nhà (làm mới 97 nhà, sửa chữa 84 nhà); xã Pá Lau: 106 nhà (làm mới 95 nhà, sửa chữa 11 nhà); xã Túc Đán: 130 nhà (làm mới); Xã Phình Hồ: 28 nhà (làm mới 24 nhà, sửa chữa 04 nhà); xã Làng Nhì: 43 nhà (làm mới 34 nhà, sửa chữa 09 nhà); xã Tà Xi Láng: 36 nhà (làm mới 11 nhà, sửa chữa 25 nhà).

Dự kiến năm 2023 hỗ trợ làm mới và sửa chữa 369 nhà, trong đó làm mới 296 nhà, sửa chữa 73 nhà. Năm 2024, dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa 386 nhà, trong đó làm mới 285 nhà, sửa chữa 101 nhà.

Nguyên tắc, mức hỗ trợ

Mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần trong giai đoạn 2023-2025, trong đó, mỗi hộ làm mới nhà ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Đối với các căn nhà mà nhà tài trợ có đề nghị tài trợ toàn bộ kinh phí làm mới hoặc sửa chữa với mức hỗ trợ cao hơn mức quy định trên thì thực hiện theo đề nghị của nhà tài trợ. Việc hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ theo phương thức trực tiếp một phần, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây đựng nhà ở. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà thì địa phương nơi đối tượng cư trú có trách nhiệm huy động các nguồn lực để tổ chức làm nhà cho các đối tượng.

Phương thức hỗ trợ

Đối với các hộ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/nhà xây mới từ ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác (ngoài phần kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà từ ngân sách Trung ương theo quy định của Chương trình).

Đối với các hộ đã được Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu phê duyệt tại Quyết định 1342/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/nhà xây mới từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác (ngoài phần kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà từ ngân sách Trung ương theo quy định của Chương trình);

Hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/nhà sửa chữa từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác (ngoài phần kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà từ ngân sách Trung ương theo quy định của Chương trình).

Đối với các hộ (cư trú trên địa bàn Thị trấn Trạm Tấu, Xã Hát Lừu) không thuộc diện được hỗ trợ từ các CTMTQG nêu trên: Hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác đối với nhà xây dựng mới; hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà từ ngân sách tinh và nguồn huy động hợp pháp khác đối với nhà sửa chữa, nâng cấp.

Trường hợp nhà tài trợ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các mức hỗ trợ cao hơn mức quy định nêu trên thì thực hiện theo đề nghị của nhà tài trợ.

Đảm bảo chất lượng nhà ở được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa

Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa phải đảm bảo chất lượng theo quy định: diện tích sử dụng tối thiểu 30m2; đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Cụ thể: “Nền - móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ.

“Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc.

“Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đố mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Khuyến khích các hộ được hỗ trợ thực hiện làm mới nhà vệ sinh đạt chuẩn đồng thời với việc xây mới hoặc sửa chữa nhà ở để giải quyết đồng thời 2 tiêu chí thiếu hụt về nhà ở và nhà vệ sinh đạt chuẩn, tạo tiền đề cho việc thoát nghèo bền vững của hộ gia đình được hỗ trợ.

Ban Biên tập