Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Gắn công tác mặt trận với học tập và làm theo Bác

28/11/2018 07:49:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mặt trận các cấp thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Mô hình trồng chanh cho thu nhập cao của gia đình ông Đỗ Văn Phương - Thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến

Xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Cường đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đã tuyên truyền và vận động các hộ dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh các điểm vui chơi giải trí, các nhà hàng, nhà nghỉ, nhà cho thuê trên địa bàn phường có 5 doanh nghiệp và 132 hộ kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động. Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư sản xuất các sản phẩm từ gỗ, trang trí nội thất, các sản phẩm từ kim loại, công nghiệp chế biến, gạch không nung, bê tông đúc sẵn phù hợp với quy hoạch của phường. Duy trì thường xuyên 19 tổ thợ xây thu hút hơn 100 lao động giải quyết tốt việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Hiện nay trên địa bàn có 8 công ty, doanh nghiệp và 46 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Vận động nhân dân chuyển mục đích 1,58 ha đất ruộng, 2,28 ha đất chè kém hiệu quả sang đầu tư trồng rừng và các loại cây trồng có kinh tế cao như cây dược liệu, rau màu và cây ăn quả. Diện tích đất rừng tăng từ 143 ha lên 146 ha, khai thác quay vòng khoảng 25 ha, tổng sản lượng gỗ ước đạt 1.500 m3. Từ năm 2016 đến nay, đã phối hợp vận động được 21 hộ đăng ký xây dựng dự án kinh tế. Tuyên truyền vận động gần 300 hộ dân tích cực tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến đất, các công trình trên đất, cây cối hoa màu và ngày công trị giá gần 8 tỷ đồng để xây dựng các công trình như Đường Lê Chân, đường Phạm Khắc Vinh, đường Cường Bắc, đường ven hồ, Cầu Miếu, trạm y tế, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân, nhà văn hóa Cường Bắc, từng bước xây dựng phường cơ bản đảm bảo tiêu chí đô thị. Bà Đoàn Thị Oanh - Chủ tịch MTTQ phường Nam Cường cho biết: “Để đạt được những kết quả cơ bản trong triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ phường đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp khai thác các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả ở khu dân cư. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện. Đồng thời xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực hiệu quả”.

Đối với MTTQ xã Văn Tiến, thời gian qua cũng đã chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chủ động xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp tạo sự thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện của MTTQ, các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp với UBND xã xây dựng và triển khai quy chế phối hợp trong thực hiện Quy chế dân chủ. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền và vận động nhân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn các ban công tác Mặt trận, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền và thực hiện các nội dung về trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Vương Quốc Chấn - Chủ tịch MTTQ xã Văn Tiến khẳng định: “Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Qua công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2018, không phát hiện biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên”.

Đây chỉ là hai trong số 17 đơn vị mặt trận xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Trên địa bàn thường xuyên duy trì các mô hình "Giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững", mô hình "Khu dân cư văn hóa”; “Khu phố tự quản”; “Gia đình văn hóa, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo"; mô hình “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, mô hình “Đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội” hay mô hình "Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Từ những nội dung đăng ký, mặt trận cơ sở đã triển khai các mô hình với tinh thần chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm hay, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng nhân dân và mang lại hiệu quả cao. Đến nay, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố đã ký cam kết vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; 100% hộ dân thay đổi thói quen tiêu dùng và không vứt rác bừa bãi. Các gia đình trong các Khu dân cư đã duy trì việc tổng vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật hàng tuần; 98% hộ dân sử dụng nguồn nước sạch; 94% hộ dân đăng ký thu gom rác thải… từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của thành phố được mặt trận thành phố Yên Bái đẩy mạnh. Thông qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các cấp mặt trận thành phố. Điểm nổi bật là mặt trận các cấp thành phố đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”. Kết quả đáng ghi nhận, sau khi triển khai thực hiện, nhiều khu dân cư gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” mang lại hiệu quả cao. Trong đó nhân dân đóng góp nhiều ngày công lao động, tự nguyện hiến đất và dỡ bỏ công trình, vật kiến trúc phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 được đẩy mạnh, làm cho bộ mặt thành phố ngày càng khởi sắc. Các xã, phường ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái