Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Đào Thịnh quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

10/05/2021 09:52:05 Xem cỡ chữ Google
Với những cách làm hay, hiệu quả, có sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã nông thôn mới (NTM) nâng cao Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đang tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu năm 2021 về đích xã NTM kiểu mẫu.

Trao đổi về quá trình triển khai xây dựng NTM và xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Chu Đức Hiền cho biết: "Xác định chương trình xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; đồng thời, đây cũng là một chương trình dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh ở nông thôn. 

Nên để tổ chức thực hiện chương trình phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn chú trọng và thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. 

Theo đó, sau khi được công nhân đạt chuẩn NTM năm 2016, xã Đào Thịnh đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch theo giai đoạn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Tiếp tục xây dựng đồ án quy hoạch phù hợp với từng thôn; hoạch định các bước đi phù hợp, cụ thể, vững chắc theo từng tiêu chí cho từng năm, từng giai đoạn với phương châm phát huy vai trò người dân là chủ thể trong công cuộc xây dựng NTM, Nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng NTM. 

Công cuộc xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo làng quê, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, đi liền với đó là người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hình thành cách làm ăn mới; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất. 

Theo đó, xã quy hoạch và xây dựng 2 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thành các chuỗi giá trị phát triển cây chủ lực mũi nhọn là vùng sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 700 ha và vùng trồng dâu nuôi tằm 40 ha. Chính quyền xã luôn tạo điều kiện và khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết trong sản xuất. 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã phát triển trong các lĩnh vực chuyên chế biến các sản phẩm từ cây quế và gỗ rừng trồng, 11 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả và từ các mô hình trên, đã góp phần nâng cao mức sống của người dân. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu năm đạt trên 48 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). 

Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông của xã đã phát triển đồng bộ; 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm được bê tông hóa; 88% đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô trường lớp và chất lượng; việc chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; hoạt động văn hóa, thể thao đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thiết yếu của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thời điểm này, xã Đào Thịnh đang gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. Cụ thể như trong nhóm tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56 triệu đồng (tăng 8 triệu đồng so với năm 2020); xây dựng kế hoạch giúp đỡ 4 hộ thoát nghèo (trong đó có 2 hộ nghèo đa chiều, 2 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ) xong trước 30/9/2021. 

Để đạt tiêu chí này, xã tiếp tục vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX của địa phương đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, mời gọi thu hút các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào các thế mạnh của xã để nâng cao giá trị của các sản phẩm chủ lực; vận động nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo hệ thống vườn tạp, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa tạo ra nhiều việc làm mới để nâng cao thu nhập; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông; quyết tâm hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021...

855 lượt xem
1