Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

88 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn

10/05/2021 09:56:13 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, thực hiện xã hội hóa và huy động nhân dân đóng góp để thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn (GTNT). Đến nay, toàn tỉnh có 88/150 xã đạt tiêu chí số 2 về GTNT, bằng gần 59% tổng số xã.

Đường giao thông nông thôn ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được bê tông hóa, giúp người dân thuận tiện hơn trong lưu thông. Ảnh: Thành Trung

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện, toàn tỉnh kiên cố hóa gần 519 km đường bê tông; mở mới, mở rộng trên 28 km đường đất; xây dựng 353 công trình thoát nước. Kinh phí thực hiện trên 631 tỷ đồng. Hệ thống đường GTNT được xây dựng đạt chuẩn đã trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Để đạt mục tiêu 12 xã đạt nông thôn mới trong năm 2021, thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực thuộc Đề án phát triển GTNT và huy động nguồn lực trong dân, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn. 

709 lượt xem
1