Tân Đồng giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

09/05/2018 15:19:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tháng 9/2015 xã Tân Đồng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để các tiêu chí NTM thực sự hiệu quả bền vững, xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Người dân xã Tân Đồng huyện Trấn Yên chăm sóc đồi quế

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn nên xã Tân Đồng xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại hạn chế, nguyên nhân, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cụ thể, đối với các tiêu chí: hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, Đảng ủy xã đã triển khai đồng bộ những giải pháp hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động người dân phát huy tiềm năng của gia đình, địa phương tăng thu nhập cho gia đình; khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, giao các tổ chức Hội giúp đỡ từng hộ.

Xã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa nâng cao thu nhập cho người dân như: vùng quế từ 600 ha năm 2010 tăng lên 1.500 ha năm 2017; vùng trồng dâu nuôi tằm 46 ha năm 2010 cũng tăng lên 104 ha năm 2017. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, nghiền bột quế, kinh doanh hàng tạp hóa, vật tư nông nghiệp và các dịch vụ thương mại khác... Trong thời gian qua, xã Tân Đồng đã tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh trồng dâu nuôi tằm, trồng tre măng Bát độ, trồng quế nguyên liệu gắn với liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tính riêng 2 cây trồng chủ lực này đã cho thu nhập hàng 100 tỷ mỗi năm cho người dân của xã, đưa mức thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 29,5 triệu đồng/người/năm; số hộ khá giàu chiếm trên 60%. Năm 2017 toàn xã đã giảm được 34 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo hiện toàn xã còn 10,79% hộ nghèo, cận nghèo 6,54%; 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế; số hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%.

Tiêu chí về môi trường cũng được xã đặc biệt quan tâm vì đây cũng là một tiêu chí khó giữ do phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân. Lãnh đạo xã giao cho các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp; duy trì các tổ tự quản vệ sinh tại các thôn, xã cũng tiến hành họp các thôn, các hộ dọc trục chính, vận động bà con đóng góp tiền thuê xe chở rác thải đến bãi rác, góp phần cải thiện môi trường nông thôn, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

 Đối với các hộ xa đường trục chính: tự đào hố và phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà. Xã cũng lồng ghép tiêu chí môi trường với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...

Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, có thể nhận thấy bức tranh nông thôn ở Tân Đồng đang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Trong thời gian tới, xã Tân Đồng tiếp tục đẩy mạnh cơ sở hạ tầng nông thôn, phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt là tập trung vào chuyển đổi hình thức sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt. Tập trung duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo giao thông xanh - sạch - đẹp thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới là tiền đề quan trọng để Tân Đồng vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tiến Lập