Giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

04/06/2018 09:51:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sau hơn 1 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 2 xã Hán Đà và Đại Minh luôn duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Trồng bưởi ở xã Hán Đà mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Đối với tiêu chí số 2 về giao thông đến nay xã Hán Đà đã đạt 64,6% đường liên thôn được bê tông hóa tăng 8,7%, và xã Đại Minh là 74,2% đường liên thôn được bê tông hóa tăng 8,9%. Đối với tiêu chí số 3 về thủy lợi so với năm 2016, tỷ lệ kênh mương nội đồng được bê tông hóa của xã Hán Đà tăng 16,1%; xã Đại Minh tăng 4,7%. Tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của bộ xây dựng xã Hán Đà tăng thêm 5,5%, xã Đại Minh tăng thêm 0,8%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Hán Đà so giảm 4,9%; và xã Đại Minh giảm 3,34%.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, xã Hán Đà và Đại Minh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đối với xã Đại Minh, là địa phương được huyện Yên Bình chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới cùng với việc duy trì củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt xã tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế vốn cho xây dựng nông thôn mới, lồng ghép thực hiện các nhiệm này với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đảm bảo tính công bằng hiệu quả.

Tiến Lập (tổng hợp)