Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới

04/06/2018 10:13:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Bình đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Lực lượng dân quân xã Cảm Nhân tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” hằng năm LLVT huyện Yên Bình đã gắn huấn luyện với công tác dân vận và tham gia thực hiện một số nội dung, tiêu chí, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và giao thông. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân gương mẫu tham gia đóng góp tiền của, công sức và hiến đất ruộng, vườn xây dựng các dự án, công trình phúc lợi ở nông thôn. Trong đó, phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trực tiếp ở cơ sở trong phát triển các mô hình kinh tế; phấn đấu xây dựng mỗi xã, thị trấn hằng năm có từ 3 đến 4 mô hình gia đình cán bộ, chiến sỹ điển hình trong phát triển kinh tế để nhân rộng trong LLVT và nhân dân.

Cảm Nhân là một xã vùng thượng huyện, với xuất phát điểm thấp, những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban CHQS huyện và bằng nhiều biện pháp đồng bộ, xã đã huy động các ngành, đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia chung sức xây dựng NTM; trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở địa phương, gương mẫu hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đặc biệt thời gian qua, Cảm Nhân đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân, thanh niên trong tham gia thực hiện các phần việc khó và xung kích trong phát triển kinh tế hộ gia đình để nhân rộng ở địa phương, đến nay toàn xã đã có hàng chục mô hình gia đình dân quân, thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả mỗi năm cho thu nhập từ 70 triệu đến 200 triệu đồng; cùng với đó xã Cảm Nhân đã phát huy nội lực đạt 7/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành tiêu chí  giao thông và tiêu chí tổ chức sản xuất trong năm 2018, nhờ đó mà diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, LLVT huyện Yên Bình đã tham gia hơn 10.000 ngày công lao động; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất; tổ chức đào đắp trên 20.000m3 đất, đá, tu sửa, làm mới và kiên cố hóa trên 60 km đường giao thông, nạo vét 35 km kênh mương, tu sửa 8 phòng học, đào, xây mới hơn 3.000 bể chưa rác thải thuốc bảo vệ thực vật và xây dựng 27 nhà văn hóa; tham gia xóa trên 100 nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo và xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh; qua đó, đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của LLVT cùng các cấp, các ngành và toàn dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tiến Lập (tổng hợp)