Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới

06/07/2018 10:03:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Yên Bái trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ thanh niên toàn tỉnh thông qua những hoạt động, chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế phù hợp.

Thanh niên tham gia mở đường giao thông nông thôn.

Xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc; mỗi đoàn viên thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” là nội dung trọng tâm trong phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.  Năm 2017, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai 1.877 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 15,3 tỷ đồng. Các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn được các cấp bộ đoàn thực hiện với các công trình, phần việc thanh niên như: Xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà cộng đồng, tu sửa kênh mương nội đồng... Bn cạnh đó, tuổi trẻ Yên Bái đã tham gia tu sửa và làm mới đường giao thông; sửa chữa, khơi thông rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; trồng cây sơn tra, chè, măng tre Bát Độ; xây dựng mới nhiều công trình cầu nông thôn; bê tông hóa nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng mới và tu sửa gần 500 nhà nhân ái, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng...

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần giúp các địa phương hoàn thành và nâng cao các tiêu chí số 2, 3, 6; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thực hiện các tiêu chí số 10, 11, 12, 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn. Xác định tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập) là mấu chốt để hạn chế tình trạng đoàn viên thanh niên bỏ làng, ly hương đi làm thuê, Tnh đoàn Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên. Sau gần 7 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 300 mô hình, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, với hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có nhiều mô hình đã cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, cũng trong năm qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế 74,7 tỷ đồng; vận động hàng nghìn đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, vận động được gần 5,9 tỷ đồng ủng hộ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Xác định việc tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong XDNTM, thông qua việc phát động Cuộc vận động “Thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ trên địa bàn nông thôn, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và thông tin thị trường. 

Sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ Yên Bái trong XDNTM đã góp phần cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào phong trào XDNTM.

Ban Biên tập