Công nhận xã Minh Tiến, Nghĩa An, Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới

29/06/2018 15:27:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 890/QĐ-UBND, Quyết định 891/QĐ-UBND, Quyết định số 1066/QĐ-UBND công nhận các xã: Minh Tiến huyện Trấn Yên, Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Người dân xã Trúc Lâu chung sức làm đường giao thông nông thôn. Ảnh Nông nghiệp.

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên chỉ đạo UBND xã Minh Tiến, Nghĩa An, Trúc Lâu tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Minh Tiến, Nghĩa An, Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận 3 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Biên tập