Xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

10/07/2018 14:32:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chiều 5/7, UBND huyện Lục Yên tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 cho lãnh đạo xã Trúc Lâu

Là một xã thuần nông, khi bước vào xây dựng nông thôn mới xã Trúc Lâu có xuất phát điểm thấp, mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Với sự tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã đã xây dựng mới các công trình đường bê tông với tổng chiều dài trên 13,8km, 2 cây cầu qua suối, nâng tổng số đường được kiên cố hóa lên 66,35%; tỷ lệ đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; 67% đường trục thôn được cứng hóa; đường ngõ, xóm đảm bảo sạch và không lầy lội. Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 70%. 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp được đảm bảo nước tưới.

Bên cạnh đó, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với hình thức liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng các mô hình kinh tế có thế mạnh của địa phương. Nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 trên địa bàn xã đạt 26,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đã trừ nhóm bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 10,83%. 99,2% số lao động trong độ tuổi lao động của xã có việc làm thường xuyên. 88,2% người dân trong xã tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Trên địa bàn không có nhà tạm, nhà dột nát, 88,59% số hộ dân có nhà đạt chuẩn theo quy định. Tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Trúc Lâu; 6 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; 14 tập thể và 46 cá nhân cũng được UBND xã Trúc Lâu khen thưởng.

Ban Biên tập