Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công bố - Giới thiệu

Quyết định thành lập một số phòng chuyên môn tại các huyện Trạm Tấu, Bắc Yên, Mù Cang Chải tỉnh Nghĩa Lộ năm 1968

26/03/2024

Ngày 27 tháng 10 năm 1962, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết nghị đổi tên Khu tự trị Thái - Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh trong Khu tự trị Tây Bắc, đó là: tỉnh Lai Châu, tỉnh Sơn La và tỉnh Nghĩa Lộ. Trong đó tỉnh Nghĩa Lộ, gồm 4 huyện: Than Uyên, Mù-Cang-Chải, Văn Chấn và Phù Yên.

Quyết định tách Đài Truyền thanh Yên Bái ra ngoài biên chế Ty Văn hóa Yên Bái để thành lập Phòng Thông tin tỉnh trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái năm 1958

26/03/2024

Ngày 02 tháng 7 năm 1958, Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định tách Đài Truyền thanh Yên Bái ra ngoài biên chế Ty Văn hóa Yên Bái để thành lập Phòng Thông tin tỉnh, trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Yên Bái.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái

26/03/2024

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Công ty xổ số Kiến thiết Yên Bái thuộc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Yên Bái năm 1992

14/03/2024

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ Tài chính giao nhiêm vụ kinh doanh phát hành các loại hình xổ số trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý, đáp ứng, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng của nhân dân một cách lành mạnh; góp phần đấu tranh phòng chống nạn cờ bạc lô đề bất hợp pháp, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; phục vụ nhu cầu an sinh xã hội của nhân dân.

Tách ngành thể dục, thể thao ra khỏi Sở Y tế, Thể dục, Thể thao tỉnh Hoàng Liên Sơn năm 1983

14/03/2024

Năm 1945, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền thể dục thể thao của chế độ mới. Ngày 30-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, Sắc lệnh nêu rõ: Nha thể thao TW có nhiệm vụ “liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục để nghiên cứu và thực hành thể dục trong toàn quốc”.

Thành lập Thanh tra thị xã Nghĩa Lộ thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái năm 1996

14/03/2024

Thanh tra thị xã Nghĩa Lộ là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái

04/03/2024

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái hiện đang lưu trữ khối tài liệu của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái từ năm 1978 đến năm 2021 qua các thời kỳ: Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hoàng Liên Sơn, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Yên Bái, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

Quyết định thành lập các lâm trường thuộc Ty Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 1973

04/03/2024

Ngày 16 tháng 4 năm 1973, Uỷ ban hành chính tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 161/TCQĐ về việc thành lập các lâm trường thuộc Ty Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái.

Việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải năm 1992

20/02/2024

Mù Cang Chải là huyện vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Yên Bái có tọa độ địa lý từ 21º39’ đến 21º50’ vĩ độ Bắc; từ 103º56’ đến 104º23’ kinh độ Đông. Huyện nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn, độ cao trung bình 800m so với mặt nước biển. Là huyện miền núi có địa hình phần lớn là đồi núi, độ dốc lớn, nhiều khe suối. Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, địa phương này thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cường suất lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân rất lớn.

Thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường tỉnh Yên Bái năm 1992

20/02/2024

Căn cứ Nghị định số 398.HĐBT ngày 06.12.1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường; ngày 03 tháng 6 năm 1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 45/QĐ.UB về việc thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất tiểu Ban đặc nhiệm chống buôn lậu và Ban chỉ đạo quản lý thị trường.