Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

16/05/2024 15:07:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95% trở lên theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Phấn đấu có khoảng 24,29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 13,93% tham gia BHTN.

Truyền thông, vận động tham gia BHXH, BHYT tại xã Minh Bảo

BHXH tự nguyện là chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, mở rộng cánh cửa tham gia mạng lưới an sinh xã hội cho người lao động tự do. Tham gia BHXH tự nguyện đồng nghĩa với việc người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được chăm sóc sức khỏe với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do quỹ BHYT chi trả. Với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thời gian qua thành phố Yên Bái đã phối hơp với BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia hàng năm, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Gia đình Nguyễn Văn Nhất, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc làm nghề tự do cuộc sống và thu nhập khá ổn định. Với mong muốn khi về già có lương hưu để chủ động trong cuộc sống, phòng lúc ốm đau, việc làm khó khăn, nên khi được cộng tác viên đại lý thu BHXH, BHYT phường tuyên truyền, tư vấn về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, anh đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho cả 2 vợ chồng. Anh Nguyễn Văn Nhất cho biết: Tham gia BHXH tự nguyện có nhiều quyền lợi cho người tham gia đóng lâu dài, đặc biệt khi về già còn có lương hưu hoặc được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Vợ chồng tôi tích cực tham gia đóng đúng đủ theo quy định, khi chậm đóng tôi đều kịp thời báo cáo với nhân viên đại lý thu của phường có giải pháp hướng dẫn hỗ trợ kịp thời để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho mình.

Để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phường Nguyễn Phúc đã chỉ đạo triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời yêu cầu cộng tác viên phụ trách tại đại lý thu BHXH, BHYT của phường nắm bắt rõ từng địa chỉ, đối tượng cụ thể để kịp thời tuyên truyền, tư vấn giúp người dân nắm bắt thông tin, hiểu biết rõ về quyền, lợi ích của BHXH, BHXH tự nguyện; BHYT, BHYT hộ gia đình, từ đó tích cực tham gia. Nhờ đó, hiện số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn phường Nguyễn Phúc có chuyển biến tích cực, riêng trong 3 tháng đầu năm 2024 phường đã phát triển mới được 16 người tham gia BHXH tự nguyện. Chị Nguyễn Thị Mai - cộng tác viên đại lý thu BHXH, BHYT phường Nguyễn Phúc chia sẻ: Bản thân tôi thường xuyên rà soát, nắm bắt rõ từng trường hợp người tham gia để phổ biến, tuyên truyền, thông tin kịp thời những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, thông báo kịp thời thời hạn đóng để họ tham gia liên tục và lâu dài, tránh thiệt thòi trong thụ hưởng chính sách. Nếu có trường hợp nào khó khăn trong thu nhập chậm đóng, hoặc đến thời hạn chưa kịp nộp, cá nhân tôi tư vấn và có giải pháp hỗ trợ họ đóng đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các xã, phường chủ động phối hợp với BHXH tỉnh Yên Bái, Viettel Yên Bái, Bưu điện thành phố đa dạng, linh hoạt nhiều giải pháp truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đối tượng truyền thông; trong đó chú trọng truyền thông trực tiếp, kết hợp với truyền thông theo nhóm nhỏ, theo địa bàn cụm dân cư để lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Trong đó, chú trọng hướng đến đối tượng truyền thông là người lao động tự do và nông dân tại các xã NTM và các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố. Do đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Thoa - thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh cho biết: Bên cạnh được trực tiếp các cán bộ BHXH tỉnh, Bưu điện và các nhân viên đại lý thu của xã tuyên truyền, vận động trong tháng hành động; xã, thôn nhân dân cũng đã kết hợp tuyên truyền để chúng tôi hiểu được những lợi ích của BHYT, BHXH. Qua tuyên truyền chúng tôi đã cùng tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia, hiện cả gia đình tôi đã tích tham gia BHYT và tiếp tục nghiên cứu tham gia BHXH tự nguyện để có đồng lương hưu khi về già, say này không phụ thuộc con cháu.

Tính đến hết năm 2023, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Yên Bái là 53.474 người; đến 31/12/2023 có 28.439 người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 53.18% lực lượng lao động, trong đó có 4.837 tham gia bảo hiểm xã  hội tự nguyện, chiếm 9.04% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT 101.783 người, tỷ lệ bao phủ 93.34%. Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95% trở lên theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Phấn đấu có khoảng 24,29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 13,93% tham gia BHTN.

Thành phố Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường đa dạng hình thức truyền thông phổ biến chính sách, chế độ liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện để nhân dân nắm bắt và tích cực tham gia. Làm tốt công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý thu. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử hồ sơ đóng và giải quyết hưởng chế độ chính sách BHXH tự nguyện kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Ban Biên tập