Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Liên hiệp phụ nữ Thị xã Nghĩa Lộ nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới

24/09/2021 09:08:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Thị xã Nghĩa Lộ càng đòi hỏi cấp thiết hơn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực; đáp ứng và nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong tình hình mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ trao đổi với hội viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05

Với lực lượng nữ giới chiếm hơn 50% dân số của thị xã; 5 năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, của quê hương Nghĩa Lộ anh hùng, phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ đã linh hoạt trong việc chỉ đạo và lựa chọn nội dung hoạt động; hình thức tuyên truyền đã cơ bản sát thực tiễn và phù hợp với từng nhóm đối tượng; thông qua 695 hoạt động tuyên truyền thu hút trên 50 ngàn lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia; các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT được duy trì thường xuyên thông qua các CLB, mô hình tổ, nhóm đã làm phong phú đời sống tinh thần của Hội viên. Đặc biệt, trong dịp Lễ hội Văn hóa Mường Lò năm 2019 đã có gần 5.000 cán bộ HVPN tham gia màn Đại xòe, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và con người Nghĩa Lộ, thu hút khách du lịch trong nước và Quốc tế.

Hội xác định, cơ sở là nơi những chủ trương, chính sách được hiện thực hoá, đó cũng là nơi nảy sinh những bất cập trong triển khai thực hiện. Do vậy, cán bộ Hội các cấp luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia tích cực, hiệu quả trong các Ban chỉ đạo, Ban đại diện ở địa phương; phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn để kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Một trong những nhiệm vụ mà Hội LHPN thị xã thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ qua là tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nhiệp; giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà dấu ấn rõ nét là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, huy động nguồn vốn trong hội viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp 2.463 hộ thoát nghèo, trong đó 971 hộ là nữ chủ hộ; hỗ trợ 22 nhà "Mái ấm tình thương" với 764 ngày công và tiền mặt là 548 triệu đồng; qua đó càng khơi dậy mạnh mẽ truyền thống tương thân, tương ái trong chị em phụ nữ và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Có thể khẳng định rằng, thành công mà Hội LHPN thị xã có được cơ bản là xuất phát từ việc đội ngũ cán bộ Hội đã xác định rõ yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và yêu cầu đó được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể.

Một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI đề ra là “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”. Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ nhận thức rõ đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vị thế của tổ chức cũng như phong trào Phụ nữ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này, Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội quan tâm lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm; chọn chủ đề, chọn khâu đột phá, chọn điểm nhấn để tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Từ phương thức hoạt động theo hướng những gì Hội có, cung cấp hoạt động từ trên xuống cho cơ sở. Thì nay, các cấp Hội cần quan tâm các  hoạt động đó có phù hợp với hội viên và nhân dân không, có đóng góp gì cho nhiệm vụ chính trị của địa phương không. Đồng thời, hoạt động của Hội cần hướng tới những gì mà phụ nữ đang cần, đang quan tâm, đang thiếu. Đây là điểm nút quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân. Đối với công tác phụ vận, Bác nói: “Cán bộ phụ nữ đi vận động, có cô vận động khéo, đến đâu dân làm gì mình làm nấy, thân thiết như người nhà, thì có thành tích. Cô nào không hoà lẫn được với nhân dân, vẫn giữ thói quen thành phố, thì vận động không thành công”; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của phụ nữ đồng thời phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh; đa dạng hoá các mô hình sinh hoạt, phương thức tập hợp, vận động phụ nữ vào tổ chức Hội; điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội không ngừng đổi mới, sáng tạo; thay đổi phương pháp, cách làm; cách tiếp cận… Phát huy trách nhiệm nêu gương, cán bộ Hội là hình ảnh tiêu biểu của Phụ nữ trong thời đại mới - là Người truyền cảm hứng, niềm tự hào và truyền thống tốt đẹp cho hội viên. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các cuộc vận động thiết thực và hiệu quả; tạo điều kiện để HVPN tham gia các hoạt động VHVN-TDTT nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cuộc sống cộng đồng; phát huy tinh thần tương thân, tương ái của hội viên góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Ban Biên tập