Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vị thế phụ nữ

24/09/2021 09:55:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhiệm kỳ vừa qua, cùng với việc tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, phụ nữ huyện Yên Bình đã hăng hái thi đua, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của Hội, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội phát động. Qua đó góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Phụ nữ huyện Yên Bình quét dọn vệ sinh, chăm sóc các đoạn đường hoa trong thôn

 Phong trào đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ, đáp ứng lợi ích thiết thân của chị em và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể, Hội LHPN huyện đã linh hoạt triển khai các phong trào thi đua theo hướng bám sát vào nội dung do Huyện ủy và Tỉnh Hội định hướng, cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với thực tế địa phương; khuyến khích cơ sở thực hiện các phần việc khó, các mô hình mới; lựa chọn những vấn đề cần ưu tiên, đầu tư công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn mới hợp nhất, tăng cường vận động các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các phong trào thi đua.

Ba tiêu chuẩn phong trào thi đua của Hội đã được Hội LHPN huyện cụ thể hóa và triển khai đến từng nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ, hướng vào việc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Gắn nội dung thi đua của phong trào với việc rèn luyện phẩm chất phụ nữ “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và các tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”.

Về hình thức, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức thi đua, tổ chức 390 hoạt động tuyên truyền, thu hút 105.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều hoạt động bề nổi, sân khấu hóa, ứng dụng mạng xã hội để dễ tiếp cận với đông đảo chị em như: Hội thi “Phụ nữ tài năng duyên dáng”, “Liên hoan Tiếng hát Phụ nữ Yên Bình”, tham gia Hội thi trực tuyến“Phụ nữ Yên Bái ứng xử đẹp”; tổ chức các buổi tọa đàm, tổ chức thi các tuyến đường hoa đẹp… Đã có 1.250 tin bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ được đăng tải trên các báo Trung ương, của tỉnh và Trang tin điện tử của Tỉnh hội. Bên cạnh đó, Hội còn phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; gắn việc thực hiện phong trào thi đua của Hội với phong trào thi đua của Trung ương, của Tỉnh.

Nhiều biện pháp thi đua sáng tạo như: Tổ chức Lễ ra quân, lễ phát động, ký giao ước thi đua, xây dựng các mô hình điểm; chú trọng các biện pháp thúc đẩy thi đua tại các địa bàn xa, khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng đều cho phong trào; định kỳ giao ban, rà soát, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, đánh giá, coi trọng công tác sơ, tổng kết định kỳ và theo từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Hội quan tâm tới đối tượng và hình thức khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường khen thưởng tới các chi, tổ phụ nữ, hội viên xuất sắc và phụ nữ tiêu biểu thuộc các thành phần, các lĩnh vực hoạt động. Tăng cường khen thưởng huyên đề, đột xuất, gắn với việc biểu dương người tốt, việc tốt.

Nhờ tích cực đổi mới nên phong trào thi trong các tầng lớp phụ nữ của huyện được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn về lợi ích và trách nhiệm của mình khi tham gia thực hiện phong trào. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng như: Tủ sách phụ nữ, Tủ sách pháp luật, Tổ phản ứng nhanh, Quỹ mái ấm tình thương, Nuôi lợn đất tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ… Các mô hình thi đua chung tay bảo vệ môi trường,  xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi phụ nữ trong thực hiện nghĩa vụ công dân với địa phương.

Hằng năm, có từ 85-90% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực trong “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; trên 80% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa; có 95% cán bộ và 90% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Qua các phong trào thi đua, đã có 278 tập thể và 390 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được biểu dương, tuyên truyền; trong đó có 208 tập thể và 215 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Hội LHPN huyện liên tục được UBND huyện công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 5 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh.

Trong thời gian tới, Hội sẽ bám sát và chủ động vận dụng định hướng cấp uỷ Đảng, của tổ chức Hội cấp trên để có nhiều hình thức phong phú, đa dạng động viên, thúc đẩy cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia. Đồng thời coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ tham gia thi đua yêu nước; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; coi trọng việc khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình, có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với đông đảo quần chúng phụ nữ.

  

 

Ban Biên tập