Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên đầu tư hiệu quả vốn Chương trình 135

15/11/2016 01:20:00 Xem cỡ chữ
Giai đoạn 2011 - 2015, huyện Lục Yên đã triển khai có hiệu quả vốn Chương trình 135 tại 10 xã và 55 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trong huyện. Đây là động lực để người dân ở các xã, thôn, bản vùng ĐBKK tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc và xã Khánh Thiện (Lục Yên) kiểm tra đường thôn Khe Phay đi thôn Làng Giàu, xã Khánh Thiện mới được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình 135.

Cùng chúng tôi đi tham quan công trình đường thôn Khe Phay đi Làng Giàu, xã Khánh Thiện, anh Nguyễn Nguyên Đúng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Lục Yên trao đổi nhanh: “Giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn chuyển tiếp Chương trình 135 giai đoạn II; từ năm 2011 đến 2013, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án tại 6 xã và 29 thôn, bản ĐBKK thuộc 8 xã vùng II của huyện (năm 2012 và năm 2013 đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); năm 2014 và 2015 thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và 2015; Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK thuộc vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư Chương trình 135, huyện Lục Yên có 10 xã và 55 thôn, bản ĐBKK thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, UBND huyện Lục Yên đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 135 để thuận lợi cho việc hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan, giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn xã thực hiện các bước đầu tư theo đúng quy định…”.

Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 triển khai trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu vào thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng; lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình. Tổng vốn Chương trình 135 đã thực hiện từ năm 2011 - 2015 là trên 88 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất đầu tư mua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho hộ nghèo…, trên 14,7 tỷ đồng (trong đó, vốn trung ương hỗ trợ 12 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,7 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn này, huyện đã hỗ trợ 100 con trâu, bò, trên 3.000 con lợn, dê cái, trên 80.000 con gia cầm, hỗ trợ trên 120.000 cây ăn quả, cây lâm nghiệp, trên 120 tấn phân bón các loại… Dự án đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo tại các xã, thôn, bản ĐBKK trong huyện được hưởng lợi, góp phần tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo nỗ lực, cố gắng vươn lên trong sản xuất, tạo thu nhập ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã triển khai xây dựng 138 công trình xây dựng với số vốn trên 73 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 106 công trình giao thông đã nâng cấp mở mới, kiên cố hóa trên 34 km đường; xây dựng 24 công trình nhà văn hóa trên 2.000 m2; làm mới, nâng cấp 4 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho trên 35 ha lúa nước; xây dựng 3 công trình điện 0,4 kv phục vụ cho trên 150 hộ dân...

Thực hiện duy tu sửa chữa, nâng cấp rãnh đường, mặt đường, mương thủy lợi sau đầu tư 19 công trình với kinh phí trên 3,6 tỷ đồng... Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo huyện và các xã đã thực hiện tốt việc lồng ghép, huy động nguồn lực trong dân để thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135. Nhân dân trong huyện đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và trên 2,7 tỷ đồng để làm đường, làm nhà văn hóa thôn, bản, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. 

Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015, đầu tư tại 10 xã và 55 thôn, bản ĐBKK ở huyện Lục Yên đã giải quyết cơ bản những nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là hộ nghèo vùng ĐBKK, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở vùng ĐBKK. Đến hết năm 2015, huyện Lục Yên có thôn Trần Phú, xã Tân Lĩnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; có 7/10 xã hoàn thành tiêu chí về lao động; 10/10 xã hoàn thành tiêu chí cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có 45/55 thôn, bản đạt tiêu chí sử dụng điện lưới… Tuy nhiên, những năm tới, huyện Lục Yên vẫn cần được phân bổ nguồn vốn 135 lớn hơn để tiếp tục đầu tư cho vùng ĐBKK vì đến hết năm 2015, Lục Yên vẫn chưa có xã nào hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015.

 

Theo Báo Yên Bái