Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân

15/11/2016 01:00:00 Xem cỡ chữ
Từ nguồn hỗ trợ thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 của Chính phủ và nguồn ngân sách hỗ trợ sản xuất của địa phương, huyện Trạm Tấu đã cung ứng 18.574 kg ngô giống cho nông dân (ảnh) với cơ cấu giống chủ yếu là ngô Bioseed 9698, LVN 885, AG59.

Vụ hè thu năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo trồng 950 ha ngô.

Đây là những giống ngô lai đã được trồng đại trà nhiều năm và được trồng thử nghiệm qua một số mô hình ở các xã đã cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Vụ hè thu năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo trồng 950 ha ngô.

Để đảm bảo tiến độ gieo trồng theo đúng khung thời vụ, huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền các xã phân công cán bộ xuống cơ sở, tập trung đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch ngô vụ xuân, làm đất gieo trồng ngô hè thu và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/8.

Theo Báo Yên Bái