Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia

01/03/2018 13:45:00 Xem cỡ chữ
Chiều 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Năm 2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân, công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Cụ thể, đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 12/2017, cả nước có 43 huyện, 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tăng 13 huyện, 712 xã so với năm 2016. Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72%...

Tại tỉnh Yên Bái, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự nỗ lực của các ban, ngành, địa phương, việc thực hiện các CTMTQG cũng đạt những kết quả khả quan. Theo đó, trong năm 2017, toàn tỉnh có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 33 xã; tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 5% (kế hoạch giảm 4%), riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5% so với năm 2016.

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG và các địa phương đã tập trung phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được; đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp mới để thực hiện kế hoạch 2018 trong tổng thể mục tiêu giai đoạn 2016-2020. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2018, cả nước phấn đấu có 3.500 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 1 – 1,5%/năm. 

Đây là nhiệm vụ khó khăn, do vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các CTMTQG với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường công tác chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Cùng với đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Quan tâm bố trí và huy động đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện các CTMTQG; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là nông nghiệp sạch, an toàn; nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, vận động, tuyên truyền thực hiện tốt các CTMTQG; tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững... 

Theo Báo Yên Bái