Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên có trên 7.100 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

17/03/2023 08:59:00 Xem cỡ chữ
Toàn huyện có 400 hộ có thu nhập ổn định hằng năm từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng; 300 hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 43 hộ có thu nhập hằng năm trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng...

Văn Yên có trên 7.100 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Chủ động trong đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, hội viên nông dân huyện Văn Yên đã tích cực tham gia Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. 

Đến nay, toàn huyện đã có 7.156 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: cấp trung ương có 3 hộ, cấp tỉnh có 43 hộ, cấp huyện 1.065 hộ, cấp xã 6.045 hộ.  400 hộ có thu nhập ổn định hằng năm từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng; 300 hộ có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 43 hộ có thu nhập hằng năm trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; 3 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng. 

Tiêu biểu như hộ ông Đặng Nho Quyên, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng với mô hình trồng quế cho thu nhập trên 2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động thu nhập  bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng; gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh phát triển kinh tế đồi rừng và chế biến gỗ rừng trồng đạt lợi nhuận 1,9 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân  6-7 triệu đồng/tháng...

Theo Báo Yên Bái