Thành phố Yên Bái quyết tâm cán đích nông thôn mới đúng lộ trình

15/10/2018 14:42:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với quyết tâm phấn đấu sẽ có 04 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, gồm: Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên và Phúc Lộc. Thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các xã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn lực của thành phố, của tỉnh và các nguồn xã hội hoá để thúc đẩy kinh tế phát triển. Qua đó tạo điều kiện cho các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Văn Phú

Nhằm thực hiện mục tiêu  hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, ngay từ đầu năm xã Văn Phú đã tăng cường công tác tuyên truyền, nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân; rà soát hiện trạng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã theo bộ tiêu chí mới, tập trung các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với các tiêu chí liên quan đến người dân như hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập…xã Văn Phú đã vận động nhân dân phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là mô hình liên kết sản xuất giữa các tổ hợp tác, nhóm hộ, doanh nghiệp với người dân để phát triển kinh tế; vận động nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Anh Nguyễn Kim Cương, Bí thư Đoàn xã Văn Phú cho biết: “Để chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã đã chỉ đạo mỗi chi đoàn xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, thường xuyên tổ chức các buổi lao động tình nguyện, ngày chủ nhật xanh... Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Để hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất, xã Văn Phú đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục xây dựng nhà văn hóa đa năng để hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đảm bảo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú trao đổi: “Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Phú đã triển khai thực hiện từng tiêu chí theo các giai đoạn. Đến thời điểm này xã Văn Phú cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới….”.

Năm 2018, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cũng tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt với mục tiêu sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Đảng bộ, chính quyền xã đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai các đề án, dự án hỗ trợ phát triển trồng trọt, chăn nuôi tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được vay các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay bộ mặt nông thôn của xã dần thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đã đạt 34,85 triệu đồng/ người/năm. Bà Hà Thị Chinh, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến phấn khởi nói: “Xây dựng nông thôn mới như thế này, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng phát triển hơn về mọi mặt từ kinh tế đến văn hóa, xã hội. Sắp tới ở thôn chúng tôi còn được đầu tư xây dựng thêm hệ thống mương tưới, phục vụ nhân dân trồng lúa, trồng hoa màu. Kênh mương được đầu tư xây dựng cao hơn trước sẽ tránh được nước ở sông Hồng tràn vào thuận lợi cho canh tác nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Để hoàn thành mục tiêu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm nay, xã Văn Tiến đặc biệt quan tâm đến 02 tiêu chí là tiêu chí số 3 về thủy lợi và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Đây là những tiêu chí cần sự quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng của nhà nước. Theo đó, trong năm nay xã Văn Tiến đã được quan tâm của tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng mới 01 trạm bơm điện tại khu vực Gành Ót thôn Lưỡng Sơn và 2,5 km kênh mương thủy lợi thôn Lưỡng Sơn đi Ngòi Sen phục vụ sản xuất.  Xã cũng được đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng đảm bảo đạt chuẩn với tổng mức đầu tư 2,18 tỷ đồng. Trung tâm thể thao rộng 3.200m2 tại thôn Bình Lục đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của xã với mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng… Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay về cơ bản xã, Văn Tiến đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Thiêm - Chủ tịch UBND xã Văn Tiến cho biết: “Ngay từ khi được triển khai chương trình nông thôn mới, xã Văn Tiến đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Cử cán bộ phụ trách từng tiêu chí đến vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp xây dựng đường giao thông... nhờ thực hiện công tác tuyên truyền ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Đến nay xã Văn Tiến cơ bản hoàn thành xong 19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 4 xã gồm Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với yêu cầu cao hơn tạo điện kiện để xây dựng các xã lên phường đồng thời phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, thành phố đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã xây dựng nông thôn mới nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế từ nguồn vốn của tỉnh và thành phố như: Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của tỉnh; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025, trong đó tập trung đầu tư sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả, hỗ trợ thực hiện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như: sản phẩm nấm, sản phẩm miến an toàn thực phẩm…Tập trung triển khai các thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của từng xã nhất là các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí về đầu tư cơ sở hạ tầng, tiêu chí về phát triển sản xuất, lao động việc làm... Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố, các xã đang triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá, một số chỉ tiêu, tiêu chí của các xã đạt ở mức cao như: Giao thông, điện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, thu nhập, lao động việc làm. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố cũng đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn, với tỷ lệ 95% người dân hài lòng về quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời lấy ý kiến đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 100% thành viên ban chỉ đạo nhất trí. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái cho biết: Theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố phấn đấu có 4 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Để hoàn thành được chỉ tiêu này, thành phố đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tư xây dựng các công trình cơ bản để giúp các xã hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất. Đến nay cơ bản các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong tháng 10 thành phố sẽ trình tỉnh xem xét công nhận. Trên cơ sở những kết quả đó, thành phố phấn đấu đến năm 2019 sẽ hoàn thành thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đề nghị Chính phủ công nhận.

Hiện các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn  mới ở thành phố Yên Bái đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tập trung các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng... quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

 

Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái