Lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới

26/11/2018 15:29:00 Xem cỡ chữ
Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' gắn với điều kiện, khả năng và tình hình thực tế, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh miền núi Yên Bái đã chủ động tham gia có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh…

Bộ đội Sư đoàn 316 (Quân khu 2) giúp người dân phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nạo vét bùn đất tuyến đường giao thông liên thôn sau đợt mưa lũ

Xác định rõ ý nghĩa xã hội của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn với những nội dung cụ thể, phương pháp đa dạng. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng sâu rộng, toàn diện. Nội dung tuyên truyền được tập trung vào việc giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền đã giúp 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của quân đội tham gia thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Yên Bái còn tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở nhiều địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, LLVT tỉnh Yên Bái đã tổ chức 12 tổ công tác chuyên ngành, 8 tổ công tác liên ngành trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến vườn, đóng góp cơ sở vật chất, ngày công lao động thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương; thực hiện hàng trăm giờ phát thanh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới…

Tìm hiểu được biết, trên cơ sở bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, LLVTT tỉnh Yên Bái đã lựa chọn những tiêu chí khả thi, phù hợp để việc tham gia xây dựng nông thôn mới thực sự có hiệu quả. Với phương châm “Cụ thể, thiết thực, bền vững”, đến nay đã có 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở sự tham gia của các cơ quan đơn vị thuộc LLVT. Điển hình như tiêu chí về thu nhập bình quân của người dân, đường giao thông, nhà văn hóa, môi trường, an ninh trật tự… Từ năm 2015 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái đã tham gia trên 1 vạn ngày công góp phần xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông nông thôn, làm đường liên thôn, bản; nạo vét kênh mương nội đồng, cải tạo, khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác phát triển sản xuất; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn… Đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) chia sẻ, vượt lên những khó khăn của huyện miền núi, LLVT trên địa bàn huyện đã thực sự đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có 10/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã đều đạt từ 9 tiêu chí trở lên. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong toàn huyện.

Trên phạm vi toàn tỉnh, LLVT tỉnh Yên Bái đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, LLVT đã tham gia xây dựng, củng cố hoạt động của 16 tổ chức Đảng, 16 tổ chức chính quyền cấp xã, 22 tổ chức chính trị xã hội; tham gia kiện toàn, củng cố 313 cơ sở dân quân tự vệ với quân số 15.673 đồng chí (đạt tỷ lệ 1,99% so với tổng dân số toàn tỉnh); giới thiệu và phát triển được gần 190 đảng viên mới; phối hợp tổ chức mở 50 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh gần 4.000 lượt người… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo từ Đảng bộ đến các chi bộ thôn, bản và chất lượng hoạt động của các ban, ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn, bản…; Đồng thời, trực tiếp củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Gắn xây dựng nông thôn mới với các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, LLVT tỉnh Yên Bái còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hình thức hỗ trợ công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc. Trong năm 2017 vừa qua, bằng nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã phối hợp khảo sát, triển khai xây dựng 1 nhà bán trú cho học sinh Trường THCS xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải với số tiền 950 triệu đồng; tu sửa 26 lớp học tại 5 điểm trường ở huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra; tặng đồ dùng học tập và sách vở cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018 trị giá 15 triệu đồng; phối hợp triển khai xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, ăn, ở hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa cho gần 3.600 lượt người… Đầu năm 2018, đoàn cán bộ, bác sỹ của Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại một số xã ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên.

Có thể nói, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh Yên Bái không chỉ giúp các địa phương từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh; củng cố khối đoàn kết quân - dân; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.