Yên Bình: Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

21/08/2017 15:41:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nên trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Yên Bình đã tập trung sử dụng các nguồn lực linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Nhân dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Với quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Thịnh Hưng đã tập trung mọi nguồn lực và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay Thịnh Hưng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí về giao thông, tiêu chí về thủy lợi, tiêu chí về trường học và tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Xác định đây đều là những tiêu chí cần đến nguồn kinh phí lớn nên ngay từ đầu năm xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để huy động sự đóng góp của nhân dân. Với phương châm nỗ lực nhưng không quá sức dân, sau khi rà soát những trường hợp cần miễn đóng góp như người cao tuổi, người đang hưởng trợ cấp xã hội, xã đã giao cho cán bộ, đảng viên phụ trách xã cùng với các ban ngành đoàn thể đến từng thôn để tuyên truyền vận động sự đóng góp của toàn dân, trong đó đối với những thôn được hưởng lợi trực tiếp thì huy động đóng nhiều hơn. Không chỉ ở Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên đến Yên Bình đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt phấn khởi của người dân trên những vùng quê nông thôn mới.

Đi đôi với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Yên Bình còn triển khai, thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống người dân nông thôn. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi vùng sản xuất hàng hóa theo tiềm năng, lợi thế, mang tính chiến lược trên địa bàn và phù hợp với quy hoạch nông thôn mới của từng địa phương. Nhiều xã đã xây dựng được các mô hình cây trồng, vật nuôi khá hiệu quả như mô hình cây thanh long ruột đỏ, nuôi dê núi, cá nheo trên hồ Thác Bà và cải tạo đàn trâu. Qua đó đã làm thay đổi căn bản nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu, cây trồng vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thực sự đi vào chiều sâu, trong quá trình triển khai thực hiện huyện Yên Bình đã chỉ đạo các địa phương không nóng vội, chạy theo thành tích mà làm đến đâu chắc đến đó. Để đạt được mục tiêu đề ra, song song với việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình từ huyện đến cơ sở. Huyện ủy Yên Bình còn thành lập 02 tổ công tác do các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm tổ trưởng, thành viên đều là trưởng, phó các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, đã tăng cường bám sát cơ sở lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế để chỉ đạo và giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, sự đồng lồng hợp lực của nhân dân, đến nay huyện Yên Bình đã có 2 xã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới (là xã Đại Minh và xã Hán Đà),  22 xã đạt từ 5 -17 tiêu chí trở lên, trong đó có 6 xã đạt trên 10 tiêu chí. 5 xã mà huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017 (xã Phú Thịnh, xã Thịnh Hưng, xã Vĩnh Kiên, xã Bạch Hà và xã Mông Sơn) đều đã đạt từ 15 - 17 tiêu chí. Hiện nay các xã còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí về đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường và an toàn thực phẩm… . Để hoàn thành được các tiêu chí này, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí, trong đó chú trọng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, đẩy mạnh vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất và tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng. Riêng đối với tiêu chí giao thông, căn cứ vào đề án đã được phê duyệt, các xã đã tổ chức giao cụ thể cho các thôn; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và quyền lợi, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trên cơ sở công khai minh bạch, có sự bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã xây dựng mới 4 trụ sở UBND xã, 14 công trình trường học, 12 hạng mục công trình giao thông, hoàn thành xây dựng 17 nhà văn hóa thôn, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2017, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đôn đốc các xã đăng ký thực hiện các tiêu chí; vận động nhân dân và các đơn vị doanh nghiệp tại địa bàn đóng góp công sức, tiền của thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2017, toàn huyện có thêm 5 đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ban Biên tập