Trấn Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

10/10/2017 06:33:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011 - 2016) đến nay Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán và Bảo Hưng.

Lực lượng dân quân xã Vân Hội làm đường giao thông nông thôn.

Được đánh giá là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới và được Chính phủ tặng cờ Thi đua xuất sắc, sau 6 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Trấn Yên đã có thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên.

Đến nay, huyện Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Báo Đáp, Việt Thành, Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán và Bảo Hưng. Với mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, trong giai đoạn 2017 - 2020 huyện Trấn Yên phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 6 xã đã được công nhận, xây dựng 15 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Để hoàn thanh mục tiêu này huyện Trấn Yên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm như: rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng xã; tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; chú trọng xây dựng và triển khai các dự án về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường; tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị -xã hội trong xây dựng nông thôn mới …/.